Stanovisko INESS k návrhom Európskej komisie v oblasti pracovných podmienok na platformách zdieľanej ekonomiky

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spoločne s ďalšími európskymi think-tankmi zaslal stanovisko predstaviteľom Európskej rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu, v ktorom vyjadruje nesúhlas s prístupom, akým navrhuje Európska komisia zmeniť podmienky práce na platformách zdieľanej ekonomiky.

Stanovisko INESS k návrhom Európskej komisie v oblasti pracovných podmienok na platformách zdieľanej ekonomiky

Zdroj obrázku - Štúdia: Rozmach zdieľanej ekonomiky nepôjde bez technologického pokroku, zapojenia užívateľov a posilnenia dôvery

 

Európska komisia (EK) publikovala štúdiu na tému pracovných podmienok pracovníkov na platformách zdieľanej ekonomiky. Táto štúdia identifikovala kľúčové výzvy spojené s prácou na platformách. Medzi tieto výzvy patrí zamestnanecký status, autonómia a informácie dostupné pracovníkom o ich pracovných podmienkach a riešeniach prípadných sporov alebo diskriminácie.

V štúdii sú popísané viaceré spôsoby akými členské štáty postupovali pri riešení týchto otázok a navrhuje verejné politiky, ktoré by zvýšili ochranu pracovníkom na platformách.

V našom stanovisku tvrdíme, že ak má zdieľaná ekonomika nejaké problémy s podmienkami pracovníkov, tak sú to tie spojené s prehnanou reguláciou na trhu práce. A jedna z hlavných pridaných hodnôt zdieľanej ekonomiky je, že sa na ňu tieto regulácie spravidla nevzťahujú.

Namiesto toho prináša zdieľaná ekonomika vlastné spôsoby ako zabezpečiť kvalitné a bezpečné prostredie pre svojich pracovníkov. Tieto sú založené predovšetkým na reputačných mechanizmoch a silnej konkurencii o pracovníkov.

Nové regulácie a intervencie do dobrovoľného vzťahu medzi platformami zdieľanej ekonomiky a pracovníkmi na týchto platformách môžu ohroziť práve túto pridanú hodnotu.

Na pracovníkov zdieľanej ekonomiky by sa nemali vzťahovať rovnaké regulácie ako na klasických zamestnancov z viacerých dôvodov. V prvom rade charakter práce na platformách je viac flexibilný a slobodný, než je tomu v klasickom zamestnaní. Toto sú zároveň benefity, ktoré si samotní pracovnici platforiem najviac vážia a boli by ohrozené zavádzaním regulácií.

Za ďalšie je potrebné uviesť, že samotní pracovníci svojim rozhodnutím nainštalovať si aplikáciu a začať vykonávať prácu pre platformy jasne demonštrovali preferenciu pre tento typ práce oproti klasickému zamestnaniu. Toto by mal byť pre regulátorov jasný signál, že im tento typ práce aj s jeho podmienkami vyhovuje.

Výhody v podobe flexibility práce na platformách sa ukázali predovšetkým počas koronakrízy, kedy platformy dokázali vytvoriť dostatočný zdroj ponuky práce pre ľudí, ktorých klasické zamestnania boli z dôvodu poklesu dopytu zákazníkov alebo z dôvodu rozhodnutia štátu zatvorené.

Napríklad kuriérske, a donáškové platformy v USA vytvorili prácu pre stotisíce ľudí v priebehu niekoľkých týždňov. Tieto benefity by sa nemohli uskutočniť, keby sa na týchto pracovníkov a ich pracovné mieste vzťahovala rozsiahla regulačná záťaž klasického zamestnávania.

Viac o našom spoločnom stanovisku sa dočítate v anglickom jazyku tu: Position paper on the European Commission’s report on the working conditions of platform workers.

 

Kontakt pre médiá:

Róbert Chovanculiak
0907 632 004 / robert.chovanculiak@iness.sk


 

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards