Kto zachráni bratislavských učiteľov?

Súčasné nastavenie odmeňovania motivuje len k vyčkávacej taktike zbierania odpracovaných rokov.

Kto zachráni bratislavských učiteľov?

Možno ste počuli o tom, že na Slovensku začínajú chýbať učitelia. Pravda je taká, že chýbajú, ale predovšetkým v Bratislavskom kraji.

Na portáli edujob.sk, kde školy inzerujú voľné pracovné miesta, nájdete napríklad informáciu, že na Slovensku sa hľadá 41 učiteľov druhého stupňa základných škôl. Z toho až 27 v Bratislavskom kraji. Napríklad v Prešovskom chýba len jeden učiteľ.

Čo je za touto nerovnováhou? Tabuľkové odmeňovanie učiteľov v kombinácii s veľkými regionálnymi rozdielmi. V ekonomickom žargóne je príčinou štátom administratívne stanovená cena práce učiteľov, ktorá neodzrkadľuje dopyt a ponuku na trhu práce.

Každý na Slovensku vie, že v Bratislave sú vyššie mzdy aj vyššie životné náklady ako vo zvyšku republiky.

Predavačka v obchode minulý rok zarobila v Bratislavskom kraji 1178 eur, pričom porovnateľná predavačka zarobila v Prešovskom kraji 859 eur. Tento rozdiel nie je výsledkom do neba volajúcej nespravodlivosti, ale reálnych objektívnych rozdielov na trhu práce medzi regiónmi.

Byť učiteľom v hlavnom meste

Tabuľkové platy učiteľov tieto rozdiely ignorujú. Minulý rok dostával učiteľ na základnej škole v Bratislavskom kraji priemernú mzdu 1379 eur a rovnaký učiteľ zarobil v Prešovskom kraji 1358 eur – minimálny rozdiel je daný odmenami a rozdielnym vekom učiteľov.

Riešením je zaviesť nejaký typ príplatku, ako majú napríklad policajti. Ide o príplatok na bývanie pre zamestnancov, ktorí bývajú v drahých regiónoch.

S touto mzdou bol učiteľ v Bratislave podpriemerne zarábajúci zamestnanec, o ktorého sa okamžite pobili miestne korporácie a biznis centrá s ponukou vyššej mzdy.

Nehovoriac o tom, že ak ide o začínajúceho učiteľa, jeho mzda sa pohybuje okolo 900 eur. Na druhej strane, učiteľ s priemernou mzdou patrí v Prešovskom kraji medzi miestnu vyššiu strednú vrstvu a nejeden zamestnanec zo súkromnej firmy mu závidí podmienky práce.

Že to nie sú len analytické príbehy, ale štatistické fakty, ukazuje aj podiel miezd učiteľov na priemerných mzdách v regiónoch. V Prešovskom kraji tento podiel atakuje 160 percent. V Bratislavskom kraji mu aj do 100 percent ešte malý kúsok chýba.

Riešením je príplatok

Aké je riešenie tohto neutešeného stavu učiteľského povolania v Bratislavskom kraji? Určite nie plošne dvíhať mzdy a určite nie takým výrazným tempom, aké sa spomína v reformnom pláne. Takýto nárast by bol nielen extrémne drahý, ale navyše by ešte viac odstrelil od reality napríklad mzdy učiteľov v Prešovskom kraji.

Riešením je zaviesť nejaký typ príplatku, ako majú napríklad policajti. Ide o príplatok na bývanie pre zamestnancov, ktorí bývajú v drahých regiónoch. Takýto typ príplatku by dokázal rýchlo a efektívne odstrániť demotivačné mzdy bratislavských učiteľov a zároveň by nezruinoval už aj tak polorozpadnuté verejné financie v čase hospodárskej krízy.

A keď sa vyrieši tento problém s bratislavskými mzdami, treba hneď začať riešiť motivačné mzdy pre aktívnych a šikovných učiteľov. Súčasné nastavenie odmeňovania totižto motivuje len k vyčkávacej taktike zbierania odpracovaných rokov a k plneniu formálnych náležitostí na získanie atestácií.

Oproti problému miezd bratislavských učiteľov bude riešenie tohto druhého kroku podstatne náročnejšie. Ale o to dôležitejšie.

Celý blog bol uverejnený v SME

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards