Čo znamenajú emisné limity pre Slovensko

V polovici októbra sa v Bruseli rozhoduje, o koľko sa znížia emisie do roku 2030 oproti roku 1990. V súťaži o najväčšieho milovníka planéty nechce byť nikto pozadu. A tak keď šéfkomisárka von der Leyen navrhla 55% redukciu miesto pôvodnej 40%, europarlament sa nedal zahanbiť a navrhol rovno 60% zníženie.

Čo znamenajú emisné limity pre Slovensko

Znižovanie emisií v Európe bude mať na globálne otepľovanie relatívne malý efekt (EÚ tvorí len pätinu globálnych emisií) v relatívne vzdialenej budúcnosti. Zato efekt na hospodárstvo krajín bude rýchly a dramatický. Ako aj iné postsocialistické štáty má Slovensko istú štartovaciu výhodu. V 90. rokoch počas transformácie zanikla nemalá časť ťažkého priemyslu. Ten, čo prežil, výrazne zredukoval tvorbu emisií prechodom zo zastaraných technológii. Dnes tak Slovensko produkuje menej emisií ako v roku 1990. Ale to ani zďaleka nestačí. Ak máme splniť cieľ 60%, oproti roku 2018 budú musieť v nasledujúcej dekáde poklesnúť emisie o zhruba 32%.

Ako ľahké, alebo ťažké bude toto dosiahnuť? Aj v tomto prípade platí ekonomické pravidlo, že najjednoduchšie úspory sa robia ako prvé. Slovenský priemysel znížil v období 2004 - 2014 emisie CO2 takmer o 25 %. Aký veľký technologický priestor ešte na znižovanie emisií existuje? Na dosiahnutie cieľa 2030 nebude stačiť zavrieť elektráreň Nováky. Musel by sa zavrieť aj US Steel, Slovnaft, Duslo, cementáreň v Rohožníku a elektráreň Vojany naraz. Inak povedané, ťažký priemysel by musel zo Slovenska odísť.

Samozrejme, Slovensko môže emisie znižovať nielen medzi veľkými podnikmi, ale aj v sektore služieb, domácností a verejnej správe. No v sektore domácností klesli emisie CO2 od roku 1995 len o 252 Gg, čo predstavuje 2 % z objemu, ktorý by sme mali ušetriť do roku 2030. Aj tu platí, že nízko visiace ovocie (napr. zatepľovanie panelákov, prechod na zemný plyn) bolo z veľkej časti už obraté.

Momentálne to vyzerá tak, že sa rozhodne až v decembri a že na vrch má návrh Ursuly von der Leyen, teda posun cieľa zo 40% na 55%. Sme na to pripravení? Na jar schválená Nízkouhlíková stratégia Slovenska predpokladá pokles o 47%, dokument Moderné Slovensko už 53%. Zrozumiteľný zoznam opatrení s konkrétnym odhadom nákladov a dopadov na pokles emisií stále chýba. Emisie by sa mali znižovať s realistickými cieľmi a na základe analýzy prínosov a nákladov, ktorá nebude zaťažená ideológiou (napríklad že emisie nechceme, ale zavrieme aj jadro, lebo to sa nám tiež nepáči). A hlavne treba byť realisti a nechať si zdroje aj na adaptáciu krajiny na klimatické zmeny.

HN, 19.10.2020

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards