Účtovníci, učitelia a zdravotníci z dvojročáku

Nezdá sa, že Veľká Británia má problémy s vyšším vzdelávaním. Má kvalitné vysoké školy, na ktoré sa hlásia študenti z celého sveta a ktoré sú, mimochodom, spoplatnené. Stredoškolské vzdelanie s dôrazom na prax (tzv. duálne vzdelávanie) nedosahuje úrovne ako v Nemecku alebo Švajčiarsku, ale funguje obstojne. 20 % miestnych zamestnávateľov ponúka prax pre učňov. Pre porovnanie, u nás sa do duálneho vzdelávania zatiaľ zapojilo menej ako 1 % zamestnávateľov. A to najdôležitejšie – vo Veľkej Británii majú relatívne nízku mieru nezamestnanosti mladých ľudí. A nezmenil to ani do široká otvorený trh práce pre imigrantov.

Účtovníci, učitelia a zdravotníci z dvojročáku

Napriek tomu vo Veľkej Británii nezaháľajú a výrazným spôsobom reformujú odborné vzdelávanie. Najnovším projektom je vytvorenie nového stupňa vzdelávania tzv. T Level. Je to vzdelávanie, na ktoré sa môže prihlásiť žiak, ktorý dokončí niečo ako u nás „základnú školu“, prešiel záverečným testovaním a je vo veku od 16.

V čom je toto vzdelávanie iné? Tvorcovia ho prezentujú ako alternatívu medzi klasickým všeobecným stredným vzdelaním bez dotyku s praxou a praktickým duálom v rámci konkrétneho odboru, kde žiak trávi väčšinu času u zamestnávateľa. Teda T Level je pre žiakov, ktorí sa ešte necítia na prácu, ale chcú nejaké praktickejšie zručnosti, s ktorými sa môžu zamestnať.

T Level vzdelanie má dve hlavné výhody, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre nás na Slovensku: je extrémne krátke a je zamerané na profesie, kde chýbajú ľudia.

Vzdelanie formou T Level trvá dva roky. Keď sa na Slovensku povie dvojročná škola, predstavíme si úplne najnižšiu úroveň vzdelania pre tých akademicky najslabších študentov. Je na čase zmeniť túto stigmu krátkeho pobytu v školskom zariadení. Pri štúdiu na dĺžke nezáleží. Dlhé roky strávene za lavicou negarantujú kvalitné vzdelanie. Stačí sa pozrieť na vysoké školstvo. Slovenskí študenti trávia na vysokých školách v priemere o rok dlhšie ako ich zahraniční kolegovia. A na kvalite sa to príliš neodráža. 

T Level navrhli ľudia z praxe spolu s dôležitými zamestnávateľmi ako Fujitsu alebo Skanska. Ponúka viac vzdelávania v triedach než klasické duálne vzdelávanie, kde študent strávi 80 % času u zamestnávateľa. V prípade T Levelov to bude naopak – dáva tak väčšiu rolu teoretickému vzdelávaniu. Stále však garantuje minimálne 45 dní na odbornej praxi. Po ukončení absolvent dostane štátom uznaný diplom, ktorý obsahuje sumár jeho výsledkov (niečo ako naša maturita) a informácie o kvalifikácii, ktorú nadobudol.

Tento rok otvorili tri „T“ odbory: plánovanie a projektovanie stavieb; digitálny dizajn a vývoj; a vzdelávanie a starostlivosť o deti. Ďalšie roky sa plánujú otvoriť odbory aj pre právne služby, účtovníctvo, zdravotníctvo, obchodnú administratívu, IT podporu a podobne.

V porovnaní s týmito odvážnymi zmenami slovenské stredné školstvo hibernuje.. Jedinou zmenou za posledné dekády bolo spustenie duálneho vzdelávania, do ktorého sa však zapojila stále len malá časť študentov. Nikto sa neodvážil prísť s čo i len trochu odvážnejším návrhom, ktorý by napríklad sprehľadnil a prečistil zastaranú a neprehľadnú sústavu skoro 800 stredoškolských odborov. Alebo ktorý by sa zamyslel nad tým, či naozaj potrebuje študent napríklad na dopravnej strednej škole stráviť v lavici tri roky na výučný list a ďalšie dva roky na maturitu. Vo Veľkej Británii očividne nepotrebuje.

Pôvodne vyšlo v HN

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards