8500 stredoškolákov si zmeralo sily v Ekonomickej olympiáde

Testami školského kola Ekonomickej olympiády za štyri ročníky existencie prešlo takmer 24 300 študentov a študentiek stredných škôl. Už od začiatku súťaže sme cítili veľký záujem o olympiádu zo strany súťažiacich a pedagógov. Tento záujem pretrváva naďalej, čomu nasvedčujú aj čísla. V štvrtom ročníku olympiády sme zaznamenali nielen najvyšší počet zapojených škôl, ale aj súťažiacich z celého Slovenska.

8500 stredoškolákov si zmeralo sily v Ekonomickej olympiáde

Nový ročník, okrem stúpajúceho záujmu, prináša aj ďalšie nádejné talenty. Ekonomická olympiáda odhalila tváre už niekoľkých šikovných ekonómov a ekonómiek (rozhovor s nimi si môžete vypočuť v našom Na Vŕšku). Z akej školy bude tohtoročná/ý víťazka/víťaz sa dozvieme v druhej polovici roka.

Najväčší záujem o otestovanie vedomostí mali študenti z Košického, Prešovského a Žilinského kraja. V spomínaných krajoch bolo zapojených viac ako 1 500 stredoškolákov a stredoškoláčok. Naopak, v Banskobystrickom kraji evidujeme najnižší počet zapojených.

Pri vyhodnocovaní školských kôl sme nenarazili na výrazný rozdiel úspešnosti v jednotlivých krajoch. Priemerná úspešnosť Sloveniek a Slovákov je 47,10 percent. V testovaní sa v priemere darilo trochu viac školám z Bratislavského a Nitrianskeho kraja.

V konkurencii ôsmych tisíc študentov do krajského kola mohli postúpiť iba súťažiaci, ktorí dosiahli 60 a viac percent. Čo znamenalo, že v online teste museli mať minimálne 15 správnych odpovedí z 25. Cez pomyselné sito úspešnosti sa preklikalo niekoľko stoviek olympionikov, no do krajských kôl postúpilo 348 najlepších súťažiacich.

Rovnako ako pandémia marí návrat žiakov a študentov do škôl, tak bráni efektívnej organizácii Ekonomickej olympiády. Kým krajské kolá v minulosti prebiehali prezenčne, pri chutnom občerstvení a v priateľskej atmosfére v jednotlivých krajských mestách Slovenska, tento rok to pravdepodobne nebude možné. Pokiaľ nedôjde k zázračnému zlepšeniu situácie, krajské kolá prebehnú online formou v marci 2021. O to viac budeme očakávať 50-ku najlepších mladých ekonómov a ekonómiek v celoslovenskom finále olympiády. Najlepší piati zástupcovia zo Slovenska sa následne môžu tešiť na účasť v medzinárodnom finále Ekonomickej olympiády, ktoré prebehne na jeseň roka 2021.

 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards