Market Finesse 4/2021

"Dobre som vás prebrúsila, čo?" - zhodnotila svoju prácu spokojne moja obľúbená holička, pani v rokoch, po tom, ako som u nej zavítal po 4 mesiacoch. Na uvoľnenie protipandemických opatrení čakali nielen zúfalci s „pandemickými vlnami“ na hlavách a rodičia, ktorým deti ako bambus vyrástli zo všetkých vecí, ale predovšetkým podnikateľský sektor, kvárený fixnými nákladmi, ktoré dotovali zo svojich úspor, a poniektorí aj z pomoci od štátu. 

Market Finesse 4/2021

Od predchádzajúceho čísla Market Finesse sa okrem otvorenia mnohých prevádzok napríklad aj vymenila vláda. Aj vám sa to vo virvare udalostí javí už ako dávna minulosť, i keď k výmene došlo len pred pár týždňami? Mnohí novinári sa nás pýtali na názor na nového ministra financií. Uvidíme, odpovedali sme. Možno bude mať odvahu konečne zaviesť tzv. Estónsku daň (nulová sadzba na reinvestovaný zisk) či znížiť korporátnu daň, ktorá je najvyššia v strednej Európe a určite nie je lepom na zahraničné investície. Oboje by ekonomike pomohlo oveľa viac než len presúvanie škatuliek v daňovom systéme. Veríme, že svoju energiu nenasmeruje do zvyšovania daní, pretože horší prístup k zotavovaniu hospodárstva po pandémii sa dá len ťažko predstaviť.

Aj v INESS kuchyni sme uvarili zaujímavé veci. V spolupráci s americkým Archbridge Institute, ktorý sa dlhodobo venuje predovšetkým sociálnej mobilite, sme napísali policy štúdiu s názvom Nerovnosť príjmov: Pozornosť treba venovať chudobným, nie bohatým. K jej napísaniu nás viedlo slabé povedomie Slovákov o príjmových rozdieloch. Podľa prieskumov si bežný Slovák myslí, že príjmové rozdiely sú u nás veľké a vláda by ich mala aktívne svojimi zásahmi a opatreniami znižovať. Pritom na Slovensku je príjmová nerovnosť najnižšia nielen v celej EÚ, ale aj OECD. Krátke zhrnutie štúdie si môžete prečítať na strane 20, kde nájdete aj link na stiahnutie celého dokumentu.

Pred mesiacom sa nám podarilo zorganizovať krajské kolá aktuálneho štvrtého ročníka Ekonomickej olympiády. Prvýkrát sme necestovali za študentmi na partnerské univerzity vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska, ale doslova do ich obývačiek či školských učební, keďže tento rok sa prvý krát krajské kolá uskutočnili v online priestore. 349 stredoškolákov spomedzi vyše 8500 súťažiacich zo školského kola si zmeralo svoje ekonomické svaly a my už aj poznáme päťdesiatku finalistov, ktorá sa o titul najlepšieho ekonóma/ekonómky prezenčne popasuje (ak neudrie ďalšia pandemická vlna) v júni.

Vláda schválila a do Bruselu odoslala Plán obnovy a odolnosti SR. Popri reflektormi ožiarených výdavkoch na širokú škálu priorít zostáva v hlbokej tme diskusia o tom, ako sa dlh, ktorým sa plán obnovy bude financovať, mení z dlhu členských štátov na dlh únie. Medzi bežnými ľuďmi tak vyvoláva ilúziu „obeda zadarmo“. My však už dnes vieme, že má byť splácaný novými európskymi daňami. Jednou z navrhovaných daní je aj digitálna daň. Tá je mimochodom peknou ukážkou buldočej vytrvalosti európskych politikov, keď ide o zavádzanie nových daní, a najlepšie pre bohaté nadnárodné korporácie (tie sú neprekvapivo najmä americké). Na stôl sa dostáva ani nie po 2 rokoch od zamietnutia rovnakého návrhu z dielne Európskej komisie a my v článku Digitálnou parou vzad!, ktorý nájdete na strane 5, píšeme dôvody, pre ktoré by mala byť digitálna daň opäť odmietnutá.

V tomto čísle nájdete ako vždy aj zaujímavé texty zo zdravotníctva, vzdelávania, venujeme sa nápadom na zavedenie e-faktúr či budúcnosti Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Prajem vám príjemné jarné čítanie.

Celé PDF nájdete TU.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards