Desatoro otázok pre ministra práce k zvyšovaniu minimálnej mzdy

Zo zvyšovania minimálnej mzdy sa stál každoročný jesenný folklór. Minimálna mzda je však zlý nastroj na naplnenie dobrého cieľa. Zvyšovanie príjmov ľuďom s nízkymi mzdami prostredníctvom centrálnej, plošnej a povinnej cenovej regulácie nutne prináša so sebou nezamýšľané dôsledky. Tými najčastejšie býva zánik pracovných miest a brzdenie vzniku nových, zvyšovanie cien tovarov a služieb a obmedzenie možnosti rôznym znevýhodneným skupinám obyvateľstva zaradiť sa do pracovného života v zaostávajúcich regiónoch.

Desatoro otázok pre ministra práce k zvyšovaniu minimálnej mzdy

Odborná verejná diskusia o negatívnych dopadoch prudkého zvyšovania minimálnej mzdy na Slovensku však zúfalo chýba. Preto sme pripravili pre súčasného ministra práce 10 otázok a vyzývame ho, aby ich verejne zodpovedal predtým, ako sa rozhodne aj tento rok pristúpiť k zvýšeniu minimálnej mzdy na rok 2022.

V publikácii tých 10 otázok zasadzujeme do kontextu vývoja na trhu práce počas pandémie. Ten zďaleka nie je taký ružový ako sa pokúša prezentovať samotné ministerstvo práce. A preto považujeme za ešte nebezpečnejšie pokračovať v ďalšom zvyšovaní minimálnej mzdy.

Odkaz na publikáciu: Desatoro otázok pre ministra práce k zvyšovaniu minimálnej mzdy.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards