Reformný reštart

Zdravotnícke noviny uverejnili komentár Martina Vlachynského na tému zdravotníctva. 28.9.2021

Reformný reštart

Martin Vlachynský, analytik, INESS:

"Aj zdravotníctvo je výrobný sektor, ktorý produkuje tovary a služby pre zákazníkov. Byrokratický systém manažmentu pomocou tabuliek, politických nominantov, nariadení a krátkodobých detailných rozpočtov produkuje hlboko suboptimálne výsledky. Zároveň však platí, že rola zdravotníctva ako sociálnej služby je pevne zakotvená v slovenskej spoločnosti. To znamená zachovanie rozsiahleho prerozdeľovania v príjmových skupinách a minimálne finančné bariéry dostupnosti služieb pre občana. Dnešný systém však speje k dvojkoľajnosti. Bohatšia a vzdelanejšia časť obyvateľov sa dokáže v budúcnosti odstrihnúť a využívať moderné globálne služby, kým zvyšok obyvateľstva bude zajatcom čoraz schátralejšieho prídelového zdravotníctva."

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards