Česko : Slovensko, 2 : 1

The International Tax Competitivness Index 2021 sa snaží merať, do akej miery daňový systém krajiny dodržiava dôležité aspekty daňovej politiky. Slovensko sa umiestnila na celkovo 11. mieste z krajín OECD. Susedné Česko sa umiestnilo o niečo lepšie, na 7. mieste.

Česko : Slovensko, 2 : 1

Najväčšie rozdiely medzi Českom a Slovenskom sú v korporátnej dani a cezhraničnom zdaňovaní. V prípade korporátnej dane je sadzba dane z príjmov právnických osôb 19% v Česku resp. 21% na Slovensku.

Ďalší rozdiel je vidieť v prístupe k odpočítateľnosti strát bežného roka od ziskov v minulých rokoch. V Česku daňový zákon umožňuje firmám prenášať straty 5 rokov do budúcnosti, ale aj dva roky do minulosti do maximálnej sumy 30 mil. CZK (viac info tu). Na Slovensku nie je tento proces povolený. Podstatný rozdiel je hlavne v oblasti daňových stimulov (úľav). Česko napríklad nemá daňové sadzby na príjmy z duševného vlastníctva, zatiaľ čo Slovensko áno.

V oblasti cezhraničného zdaňovania je podstatný rozdiel v sadzbe zrážkovej dane. V Česku je zrážková daň z dividend, úrokov a licencií na úrovni 15%. Na Slovensku je zrážková daň z dividend 35%, z úrokov a licencií na úrovni 19%. Rozdiel je aj v počte cezhraničných daňových dohôd, Česko ich má 89 a Slovensko 70. V oblasti pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti (CFC) Česko zdaňuje pasívny príjem a má výnimky na niektoré ekonomické aktivity, zatiaľ čo Slovensko celý príjem spojenými s neoriginálnymi dohodami a nemá v CFC pravidlách žiadne výnimky.

Oblasti, v ktorých sú najväčšie rozdiely medzi Českom a Slovenskom, popisujú tieto tabuľky z indexu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards