2 % pre INESS

Ako na to?

  • Ak ste zamestnanec:

Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Následne vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %*) dane a uveďte údaje INESS. Vyhlásenie o poukázaní 2 % (3 %) s predvyplnenými údajmi INESS nájdete tu.

* Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba vo vyššie spomínanom Vyhlásení o poukázaní 2 % (3 %) dane zaškrtnúť v príslušnom poli (napravo od riadku 12). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2022.

Nakoniec Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (v prípade poukázania 3 % aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) doručte osobne alebo poštou daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2023.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2 % či 3 % práve od vás. Ako podporovateľov vás vždy budeme informovať o novinkách v našej práci.

Ak máte o to záujem, zaškrtnite vo Vyhlásení príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov v Oddiele II. Údaje o prijímateľovi (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

  • Ak ste živnostník:

Vo vašom Daňovom priznaní typ B vyplňte XII. oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS (nájdete nižšie).

Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech INESS poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Túto možnosť treba v daňovom priznaní zaškrtnúť v príslušnom poli (nad riadkom 151). V tomto prípade potrebujete vyplniť a priložiť aj písomné Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2022.

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2023.
(V prípade poukázania 3 % dane spolu s vyplneným daňovým priznaním odošlite daňovému úradu aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v roku 2021.)

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, že nám prišli 2 % či 3 % práve od vás. Ako podporovateľov vás vždy budeme informovať o novinkách v našej práci.

Ak máte o to záujem, zaškrtnite v Oddiele XII. na konci časti Údaje o prijímateľovi príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov  (uvidíme Vaše meno a adresu, poukázanú sumu však nie).

  • Ak konáte v mene firmy:

V Daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (strana 12) a uveďte údaje INESS (viď nižšie).

Daňové priznanie doručte daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2023.

 

Údaje INESS, ktoré potrebujete:

Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

IČO: 30798442

 

Ak by ste sa potrebovali čokoľvek opýtať alebo si pri vypĺňaní overiť, pokojne nás kontaktuje e-mailom na iness@iness.sk alebo telefonicky na čísle 02/5441 0945.

Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards