Online obchod čaká regulačný zásah desaťročia

Týždenník Trend uverejnil vyjadrenia analytika Róberta Chovanculiaka k novým technologickým reguláciám. 4.8.2022

Online obchod čaká regulačný zásah desaťročia

Róbert Chovanculiak, INESS, očakáva, že časom vrstvenie regulačnej záťaže môže priniesť viacero nezamýšľaných dôsledkov. Ako príklad uvádza doterajšie európske regulácie súkromia či využívania cookies. 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards