Ekonomická olympiáda má podporiť finančnú gramotnosť stredoškolákov

Teraz.sk uverejnil vyjadrenia inštitútu INESS k ekonomickej olympiáde. 29.8.2022

Ekonomická olympiáda má podporiť finančnú gramotnosť stredoškolákov

„V zadaniach ekonomickej olympiády kladieme dôraz na to, aby témy boli aktuálne a študenti mali možnosť pochopiť, ako súčasné dianie ovplyvňuje ich život. Cieľom je, aby sa súťažiaci kriticky zamysleli nad udalosťami, ktoré počujú denne v spravodajstve, a analyzovali ich z ekonomického pohľadu," uviedol inštitút INESS.

Celé vyjadrenie si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards