50 najhorších škôl na Slovensku nenaučí deti základné gramotnosti, ako im pomôcť?

Na Slovensku je  50 základných škôl, kde sa vzdeláva 20-tisíc detí, ktoré sa za 9-10 rokov nenaučia poriadne čítať, písať ani počítať. Napriek tomu, že absolvovali približne 10-tisíc vyučovacích hodín. V našej novej publikácii Ako prelomiť ľady v školstve do hĺbky rozoberáme, čo vieme o týchto školách a navrhujeme nový postup, ako týmto deťom pomôcť.

50 najhorších škôl na Slovensku nenaučí deti základné gramotnosti, ako im pomôcť?

V našej novej publikácii píšeme o najlepších príkladoch politík, ktorým sa podarilo zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre deti zo zlého socio-ekonomického prostredia. Tieto politiky umožňujú vznik tzv. autonómnym školám. To sú školy, ktoré získali vysokú mieru slobody výmenou za zodpovednosť za výsledky. Okrem toho bude potrebné vytvoriť možnosť preberať dlhodobo nefungujúce verejné školy, ktoré  sa dostanú do správy manažmentu práve autonómnych škôl. Celý tento proces bude koordinovať a riadiť nová inštitúcia s názvom Školský obvod autonómnych škôl.

 

Ako riešiť tento problém bez potreby reformovať celé školstvo, a ako by mala vyzerať  nová verejná politika sa dočítate v našej novej publikácii: Ako prelomiť lady v školstve. 

 

Celú publikáciu s jej zhrnutím si môžete stiahnuť a prečítať TU.

Infografiky o školách si môžete stiahnuť TU a infografiku návrh reformy TU

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards