Servisné poukážky: Nástroj, ktorý nefunguje

V roku 2018 vstúpil do účinnosti zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Opätovne sa tak vzkriesila idea sociálnych podnikov, ktoré fungovali aj pár rokov od roku 2008, ale po viacerých problémoch boli zrušené. Zámerom zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch bolo vytvoriť podmienky pre súkromné organizácie, pre ktoré bude charakteristické, že budú sledovať iné ciele, ako je zisk. Ich cieľom malo byť, že budú poskytovať tovary a služby buď svojím členom, alebo širšiemu spoločenstvu. Jedným z nástrojov na podporu takéhoto podnikania sú servisné poukážky, ktorých účelom je podpora dopytu po službách zo sociálnych podnikov. Ako sa uplatnilo používanie servisných poukážok v praxi?

Servisné poukážky: Nástroj, ktorý nefunguje

Pozreli sme sa, ako po 4 rokoch tento systém funguje a dospeli sme v publikácii Servisné poukážky, nástroj ktorý nefunguje k nasledujúcim záverom:

Aplikácia systému servisných poukážok za štyri roky:

  • Nepriniesla pozitívne benefity vo zvyšovaní dopytu po službách sociálnych podnikov
  • Dáta ukázali, že prvé roky fungovania systému boli náklady na  tlač poukážok dokonca vyššie ako vyplatená hodnota servisných poukážok či sumárna výška benefitu, ktorú vyplatilo ministerstvo
  • Aj v roku 2022 bolo takmer 90% poukážok na daný rok nevyužitých a zlikvidovaných.
  • Dôvodom neúspechu tejto formy podpory sociálnej ekonomiky je nezapojenie sa do systému zo strany sociálnych podnikov a oprávnených subjektov z dôvodu dodatočnej byrokracie či limitov štátnej pomoci.
  • Z dôvodu doterajšej neefektívnosti tohto programu na podporu dopytu by sa mala pozastaviť účinnosť tohto nástroja s cieľom zabrániť ďalšiemu plytvaniu. Ministerstvo by malo prehodnotiť významnosť podpory dopytu a prípadný alternatívny návrh by malo podložiť analýzou, v ktorej by zdôvodnilo jej predpokladanú účinnosť.

Celú publikáciu Servisné poukážky: Nástroj, ktorý nefunguje aj so zaujímavými údajmi o nákladoch a využívaní sociálnych poukážok si môžete stiahnuť na tomto linku.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards