Market Finesse 3-4/2023

Počas písania týchto riadkov panuje v priestoroch INESS rušná atmosféra. Tak ako každý rok v deň pred finále Ekonomickej olympiády.

Market Finesse 3-4/2023

Každý, kto niekedy organizoval program, do ktorého sa zapojí viac ako desaťtisíc ľudí a odohráva sa okrem online priestoru aj prostredníctvom tucta zorganizovaných podujatí vo všetkých krajských mestách na Slovensku vie, čo predstavuje vyvrcholenie ročného cyklu príprav a samotného programu. Obdiv a uznanie patrí mojej kolegyni a riaditeľke Ekonomickej olympiády Monike Budzák, ako aj ostatným kolegom a kolegyniam z INESS. Držte palce nielen im, ale aj päťdesiatke najlepších slovenských mladých ekonómov a ekonómiek, ktorí si zajtra v Bratislave pomerajú vedomosti v celoslovenskom finále.

Rušný bol u nás aj uplynulý týždeň. Prvýkrát v 18-ročnej histórii INESS sme organizovali dve medzinárodné konferencie v jeden deň.

Témou prvej bolo rozpočtovanie v zdravotníctve. Čitatelia týchto riadkov vedia, že INESS je aktívnym prispievateľom do verejnej diskusie o problémoch slovenského zdravotníctva. Ročne publikujeme viacero štúdií, v ktorých nielen identifikujeme jeho problémové prvky, ale navrhujeme aj ich riešenia. Viackrát sme poukazovali na chronickú nepredvídateľnosť v sektore, ktorá súkromným iniciatívam zväzuje ruky pri plánovaní a investovaní, časté zmeny rozpočtu počas roka, či absenciu aspoň strednodobého konzistentného plánovania z pera ministra. Aj preto sme na Slovensko pozvali Patricka Jeurissena z Holandska, uznávaného experta na fiškálne udržateľné zdravotné systémy. Spolu s ďalšími rečníkmi vystúpil na uzavretom podujatí pre viac ako 40 hostí pozvaných spomedzi politikov, Ministerstva zdravotníctva, zdravotníckych úradov, podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektore, profesijných združení a zdravotníckych expertov. Viac sa dočítate na strane 15.

Téma druhej konferencie bola akútna nielen pre Slovensko, ale aj celú Európu. Pred zimou nikto netušil, ako sa európske krajiny vysporiadajú s najväčšou energetickou krízou v modernej histórii. Európa relatívne teplú zimu prežila (Slovensko aj vďaka vypínaniu priemyselnej výroby) a ceny energií pozvoľna klesajú, stále sú však násobne vyššie oproti cenám pred rokom 2021. Čo nás ale čaká v najbližších rokoch? Túto otázku sme mali aj v názve energetickej konferencie, ktorú sme usporiadali v rámci každoročného cyklu Free Market Road Show. Na konferencii, kde sme sa na energetickú krízu pozerali z pohľadu dodávateľov, odberateľov, ale aj Ministerstva hospodárstva či Európskej komisie, vystúpilo 11 skvelých rečníkov zo Slovenska, ale aj Austrálie a USA. Sála zaplnená do posledného miesta podčiarkla aktuálnosť a význam témy pre súčasné dianie.

Servisné poukážky: Nástroj, ktorý nefunguje. Taký je názov našej novej publikácie, ktorá poukazuje na zlyhanie servisných poukážok. Tie mali pomôcť sociálnym podnikom zresuscitovaným zákonom z roku 2018 udržať sa pri živote. Ako to dopadlo a kde si môžete publikáciu zadarmo stiahnuť sa dočítate na strane 13.

V tomto čísle Market Finesse nájdete ako vždy veľa textov na rôzne témy. Vypichnem rozhovor s kolegom Jurajom Karpišom na tému zlato. Redaktorov .týždňa jeho odpovede prekvapili. Prekvapia aj vás? Text, v ktorom vysvetľuje, prečo zlato nie je nástroj sporenia ani investovania, nájdete na strane 4.

Okrem obligátneho inšpiratívneho čítania vám prajem aj dobrodružné počúvanie našich nových podcastov,

Richard Ďurana

Market Finesse 3-4/2023 si môžete ako PDF prečítať a stiahnuť tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards