Pomôžu učitelia učiteľom? Reforma zavádza mentorov

Denník Hospodárske noviny uverejnil hodnotenie analytika Róberta Chovanculiaka návrhu kurikulárnej reformy. 

Pomôžu učitelia učiteľom? Reforma zavádza mentorov

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„Problém tejto reformy je, že zvolené prostriedky len veľmi ťažko povedú k stanoveným výsledkom. A to z viacerých dôvodov. Každý úradník a odborník na ministerstve čelí problému, že má napísať jedno riešenie pre celé školstvo. Pritom zároveň vie, že medzi školami, učiteľmi, ich žiakmi a podmienkami, v ktorých fungujú, sú obrovské rozdiely. Ak potom na ministerstve prídu so špecifickými a s konkrétnymi zmenami pre všetkých, tak tie nebudú vyhovovať väčšine. Ak sa, naopak, rozhodnú zmeny naformulovať dostatočne všeobecne a univerzálne, tak sa na školách v konečnom dôsledku nič výrazne nezmení. Spoliehanie sa na preškoľovanie učiteľov ako nástroja, ktorý pomôže prekonať načrtnuté problémy, má viacero praktických aj systémových otáznikov. Je otázne, do akej miery sa ministerstvu podarí otvoriť a naplniť samotné centrá a kvalitne vyškoliť a dostatočne motivovať už samotných mentorov učiteľov."

Celý článok zo dňa 6.4.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards