Priškrtiť dôchodky bude nevyhnutné. Čechov už čaká nápor Husákových detí, Slovákov tiež

 Týždenník Trend uverejnil komentár analytika Radovana Ďuranu k situácii v českých verejných financiách. 

Priškrtiť dôchodky bude nevyhnutné. Čechov už čaká nápor Husákových detí, Slovákov tiež

Radovan Ďurana, INESS: 

"Česká vláda sa dostala do komplikovanej situácie, keď v minulosti výrazne znížila zaťaženie daňou z príjmov fyzických osôb bez toho, aby primerane znižovala výdavky. Teraz ju dobehli vysoké deficity, ktoré sa snaží riešiť znižovaním výdajov a zvyšovaním príjmov v pomere 2:1. Najvyššiu váhu bude mať zvýšenie dane z príjmov právnických osôb, sadzba porastie na úroveň slovenských 21%. Hlavná časť úspor spočíva v znížení dotácií. Na mzdách sa má ušetriť 400mil. eur, čo je vzhľadom na veľkosť verejného sektora pomerne malá čiastka. Konsolidačný balíček je ukážkou toho, že nezodpovedné zvyšovanie výdavkov financovaných na dlh, nakoniec každú krajinu dobehne. Dávky sa škrtajú ťažko, preto sú vlády nútené siahať na opatrenia, ktoré budú mať negatívne ekonomické dopady. Dopad zvýšenia sadzby dane z príjmov je ťažké hodnotiť, vzhľadom na skutočnosť, že v ČR je najnižšia miera nezamestnanosti a to český trh práce zamestnáva viac ako 200 000 slovákov a ukrajincov.
Za posledných 5 rokov vzrástol pomer starobného dôchodku k polohrubej priemernej mzde z 38% na cca 44%. Takto vysoký pomer, bez zvýšenia sadzieb odvodov generuje obrovský deficit, a to dokonca aj pri plnej zamestnanosti. Dalo sa očakávať, že vláda sa bude snažiť tento pomer postupne znížiť. Na Slovensku je tento pomer aktuálne 40% a vďaka striedmejšej valorizácii (o dôchodcovskú infláciu), by nemal rásť. Minimálny dôchodok už na SLovensku je, postupný rast veku odchodu do dôchodku tiež, cielený priemerný vek na dôchodku 21,5 je podobný. Z návrhov tak ostáva zaujímave len zavedenie spoločného vymeriavacieho základu manželov, čo je prirodzený spôsob, ako zvýšiť dôchodok žien. Bohužiaľ, má to byť len dobrovoľný nástroj."

Celý článok zo dňa 16.5.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards