Nem kerülhetjük el a nyugdíjak visszaszorítását mi sem

Portál Ma7 uverejnil komentár analytika Radovana Ďuranu k stavu verejných financií v Českej republike. 

Nem kerülhetjük el a nyugdíjak visszaszorítását mi sem

Radovan Ďurana, INESS: 

"Česká vláda sa dostala do komplikovanej situácie, keď v minulosti výrazne znížila zaťaženie daňou z príjmov fyzických osôb bez toho, aby primerane znižovala výdavky. Teraz ju dobehli vysoké deficity, ktoré sa snaží riešiť znižovaním výdajov a zvyšovaním príjmov v pomere 2:1. Najvyššiu váhu bude mať zvýšenie dane z príjmov právnických osôb, sadzba porastie na úroveň slovenských 21%. Hlavná časť úspor spočíva v znížení dotácií. Na mzdách sa má ušetriť 400mil. eur, čo je vzhľadom na veľkosť verejného sektora pomerne malá čiastka. Konsolidačný balíček je ukážkou toho, že nezodpovedné zvyšovanie výdavkov financovaných na dlh, nakoniec každú krajinu dobehne. Dávky sa škrtajú ťažko, preto sú vlády nútené siahať na opatrenia, ktoré budú mať negatívne ekonomické dopady. Dopad zvýšenia sadzby dane z príjmov je ťažké hodnotiť, vzhľadom na skutočnosť, že v ČR je najnižšia miera nezamestnanosti a to český trh práce zamestnáva viac ako 200 000 slovákov a ukrajincov."

Celý článok zo dňa 23.5.2023 si môžete prečítať tu. 

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards