Slovensko trápi inflácia diplomov: Uplatnenie z týchto odborov je márne

Portál Startitup.sk uverejnil vyjadrenie analytika Róberta Chovanculiaka k vzdelávaniu na vysokých školách. 

Slovensko trápi inflácia diplomov: Uplatnenie z týchto odborov je márne

Ako uviedol, vzdelanie na Slovensku nie je zárukou pracovného uplatnenia, jedným z dôvodov je takzvaná „inflácia diplomov“.

Róbert Chovanculiak, INESS: 

„Tradičná predstava je, že na vysokej škole sa človek naučí užitočné veci a tie zvýšia jeho ľudský kapitál, čo mu zabezpečí lepšie zamestnanie na trhu práce, no tento predpoklad už vytratil a prestal platiť. Netreba však všetkých hádzať do jedného vreca. Za výnimky stále pokladám odbory ako je medicína, IT či strojárstvo. No na vysokých školách máme viac ako polovicu študentov, ktorí sa vzdelávajú v odboroch, kde uplatniteľnosť nie je taká zrejmá. To platí najmä pre humanitné odbory – sociálna práca, sociológia, história či mediálne štúdiá. Trh práce nedokáže vygenerovať atraktívne odmeňovanú prácu, kde môžu takíto absolventi uplatniť svoje päťročné vzdelanie.“

Celý článok zo dňa 31.5.2023 si môžete prečítať tu.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards