Seminár pre novinárov: Analýza objemu zákonov

Dňa 16. 1. 2024 sa uskutočnil prvý tohtoročný INESS seminár pre novinárov, na ktorom sme prezentovali našu novú štúdiu Analýza objemu zákonov – Odhalenie spiaceho potenciálu.

Seminár pre novinárov: Analýza objemu zákonov

Štúdia sa venuje kvantitatívnej analýze slovenskej legislatívy. Celkovo sme analyzovali 10 najvýznamnejších zákonov z oblastí podnikateľského prostredia, školstva a zdravotníctva, pričom sme sa zamerali na dva najvýznamnejšie ukazovatele: počet slov a priemernú dĺžku viet.

Výsledky prezentovali naši spolupracovníci Dr. Jakub Zeman (autor analytického textu) a Jakub Škoda (autor programu, ktorý počíta spomínané, ale aj ďalšie ukazovatele, v slovenských zákonoch).

Na seminári sa zúčastnili 3 novinári z televíznych a internetových médií.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards