Pochybné čísla Oxfam o nerovnosti príjmov

Predstavivosť organizácie Oxfam nepozná hranice, keď tvrdí, že bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú.

Pochybné čísla Oxfam o nerovnosti príjmov

Antikapitalistická organizácia Oxfam každoročne vydáva svoju správu pri príležitosti Svetového ekonomického summitu vo švajčiarskom Davose. Tvrdenia z týchto správ následne rok čo rok slepo preberajú médiá na celom svete. Posolstvo je pritom každý rok rovnaké, ale Oxfam ho vždy prebalí pomocou marketingových a PR trikov. Aké je to posolstvo? Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Hoci druhá časť vety nie je pravdivá, fantázia Oxfamu nepozná hranice, keď ide o to dosiahnuť, aby sa zdala byť pravdivá.

Tento rok Oxfam porovnal bohatstvo piatich najbohatších ľudí planéty, ktoré sa zdvojnásobilo, s bohatstvom piatich miliárd "najchudobnejších", ktoré sa znížilo. Prečo päť miliárd? Pri ôsmich miliardách ľudí žijúcich na svete si kladieme otázku, či až päť miliárd ľudí skutočne žije v chudobe. Nie, podľa globálneho viacrozmerného indexu chudoby na rok 2023 je to 1,1 miliardy ľudí. Podľa údajov Svetovej banky a v závislosti od toho, akú definíciu chudoby použijete, je to buď 659 miliónov (extrémna chudoba) alebo 1,8 miliardy ľudí.

Nepoznám žiadnu definíciu, podľa ktorej by sa päť miliárd ľudí na svete považovalo za chudobných. Ako teda Oxfam prišiel k tomuto číslu? Jednoducho: Marketingovo postavil vedľa seba dve "päťky": päť najbohatších a päť miliárd najchudobnejších.

Existuje ešte jeden dôležitý dôvod, prečo to tak spravili: počet ľudí žijúcich v extrémnej chudobe už roky takmer nepretržite klesá; pokles prerušila až kríza COVID-19. Pred vznikom kapitalizmu žila väčšina svetovej populácie v extrémnej chudobe. V roku 1820 to bolo 90 %, dnes tento podiel klesol pod 9 %. Najpozoruhodnejšie je, že za posledných niekoľko desaťročí sa pokles chudoby postupuje rýchlejšie ako v ktorejkoľvek fáze ľudských dejín. V roku 1981 bola miera chudoby 42,7 %, v roku 2000 klesla na 27,8 %, dnes je to presne 8,5 %!

To však nezapadá do posoltstva Oxfamu. Preto Oxfam svojvoľne zvýšil počet chudobných ľudí na päť miliárd, aby zistenia zodpovedali ich príbehu.

A aby si zabezpečili, že nárast bohatstva superbohatých bude obzvlášť výrazný, Oxfam si pre svoju najnovšiu správu zvolila za porovnávací bod marec 2020. Prečo práve rok 2020 a nie rok 2022 alebo iný rok? Pretože v marci 2020 bohatstvo superbohatých prudko kleslo v dôsledku pandemického krachu na burze, takže následný nárast z tejto nízkej bázy je obzvlášť vysoký.

Vďaka tejto šikovnej metodológii prišiel Oxfam tento rok s príbehom, že bohatstvo piatich najbohatších sa viac ako zdvojnásobilo, zatiaľ čo päť miliárd "najchudobnejších" na svete za rovnaké obdobie stratilo 20 miliárd dolárov.

Ak čísla nezodpovedajú posolstvu, zmeňte metodiku

Štúdia Oxfamu mení svoje údaje a metodiku každý rok a vždy tak, aby dosiahla čo najväčší PR efekt. Napríklad v roku 2017 Oxfam oznámil, že osem najbohatších mužov má väčší majetok ako najchudobnejšia polovica svetovej populácie. Táto informácia bola stotisíckrát zopakovaná v "spravodajských" článkoch po celom svete. Veľký PR úspech! Ak si na internete vyhľadáte "osem mužov vlastní rovnaké bohatstvo ako polovica sveta", dostanete milióny zobrazení.

V roku 2016 Oxfam vzbudil širokú pozornosť správou, v ktorej tvrdil, že bohatstvo 62 najbohatších ľudí na svete sa rovná bohatstvu chudobnejšej polovice svetovej populácie. Aby bolo posolstvo, že nerovnosť rastie závratnou rýchlosťou, obzvlášť jasné, Oxfam jednoducho zmenil metodiku svojich výpočtov z roka na rok. Ak by Oxfam v roku 2016 použil rovnakú metódu ako v roku 2017, potom by 9 ľudí, a nie 62, vlastnilo viac majetku ako chudobnejšia polovica sveta.

Výpočet bol sporný, pretože "chudobnejšia polovica sveta" zahŕňala prekvapujúci počet ľudí v rozvinutých krajinách - vrátane napríklad Spojených štátov - ktorí si vzali pôžičky na kúpu domu alebo financovanie štúdia. London School of Economics v tom čase kritizovala Oxfam a tvrdila, že je nanajvýš zavádzajúce počítať priemerného absolventa univerzity s dlhmi vo výške približne 50 000 libier medzi najchudobnejších ľudí na svete. Najmä preto, že sa úplne ignoruje ich potenciál budúcich príjmov. Podľa metodiky Oxfamu je nemecký dôchodca, ktorý si práve zobral malú pôžičku na kúpu auta, chudobnejší ako farmár v Burundi.

Obvykle sa čísla používajú na objasnenie skutočností. Nie však v Oxfame, kde sa čísla používajú na zahmlievanie faktov.

Rainer Zitelmann

Autor je historik a sociológ, autor knihy Na obranu kapitalizmu, ktorá vyšla v 30 jazykoch.

Pôvodne vyšlo 17.1.2024 v Human Progress

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards