Čo chýba budúcoročnému štátnemu rozpočtu? (Aktuality.sk)

Ako povedal pre Aktuality.sk dňa 16.10.2014 Radovan Ďurana z INESS, rozpočet musí vyzerať tak, ako vyzerá, pretože vláda neprijala žiadne zásadné reformy, ktoré by umožnili znížiť neefektivitu v poskytovaných výdavkoch, či nedostatočnú adresnosť sociálnych dávok. Bez zmeny legislatívy sa s rozpočtom hýbe ťažko a vláda má priestor len na kozmetické zmeny.

Čo chýba budúcoročnému štátnemu rozpočtu? (Aktuality.sk)

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Deficit verejných financií by mal dosiahnuť 2 percentá. Ako býva zvykom, tak štátny rozpočet sa v rámci parlamentného hlasovania ešte zmení.

Aj samotný minister financií Peter Kažimír pripustil navýšenie deficitu o niekoľko desatín percenta. Ekonómovia a odborníci preto zatiaľ nechcú veľmi hodnotiť návrh, nakoľko v ňom ešte príde k určitým podstatným zmenám. Preto sme oslovili niektorých odborníkov s tým, že čo im chýba v návrhu štátneho rozpočtu a malo by tam byť.

Martin Hošták, tajomník Republikovej únie zamestnávateľov

V rozpočte mi chýbajú úsporné opatrenia na úrovni jednotlivých rezortov. Výdavky štátu neustále rastú bez toho, aby došlo k prehodnoteniu účelnosti mnohých výdavkov. Ako príklad možno uviesť divadelné ústavy skúmajúce divadelnú scénu, ktoré na Slovensku máme rovno dva. Jeden dostáva cca 1 mil. eur ročne a druhý cca 172 tis. eur ročne. Samozrejme, každý z nich má svoje vedenie, sekretárky, spotrebu tovarov a služieb a podobne.

Radovan Ďurana, analytik inštitútu INESS

Rozpočet musí vyzerať tak, ako vyzerá, pretože vláda neprijala žiadne zásadné reformy, ktoré by umožnili znížiť neefektivitu v poskytovaných výdavkoch, či nedostatočnú adresnosť sociálnych dávok. Bez zmeny legislatívy sa s rozpočtom hýbe ťažko a vláda má priestor len na kozmetické zmeny.

Ak by reformy prijímala, deficit by nemusel byť znižovaný zvyšovaním daňovej záťaže, ale úsporami na strane výdavkov. Absentuje hlavne revízia sociálnych dávok a príspevkov, ktoré sú naďalej poskytované aj ľuďom s nadštandardnými príjmami. Na mzdách sa šetrí predovšetkým zmrazovaním, pokles počtu pracovných miest a zrušenie neefektívnych, či zbytočných činností verejnej správy boli minimálne.

Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne

Čo mi chýba, je strednodobá stratégia, ako sa dostať udržateľne k štrukturálne vyrovnanému rozpočtu tak, aby sa pritom zlepšilo podnikateľské prostredie a popritom, aby sme nerozmýšľali a nedebatovali vždy len v intenciách budúceho roku a jeho rizikách.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 16.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards