Vyplácanie dôchodkov kedysi a dnes. Pozrite sa na historický vývoj 20 rokov dozadu (Aktualne.sk)

Priemernú výšku dôchodku nemôžeme považovať za nízku, naopak, v pomere ku mzdám sú dôchodky na Slovensku vyššie ako v Česku, povedal pre Aktualne.sk dňa 21.10.2014 Radovan Ďurana z INESS.

Vyplácanie dôchodkov kedysi a dnes. Pozrite sa na historický vývoj 20 rokov dozadu (Aktualne.sk)

Počet ľudí, ktorí na Slovensku poberajú starobný dôchodok, prekročil miliónovú hranicu. Viac ako 80 percent z nich priznáva, že z dôchodku od štátu vyžije len ťažko. Do hry o to, koľko dostane penzista na ruku, vstupuje ale vývoj priemernej mzdy a v neposlednom rade aj pohyb cien.

 Pozrite sa na to, ako sa v priebehu dvadsiatich rokov menila výška dôchodkov ruka v ruke s vývojom priemernej mzdy v ekonomike, až po súčasnosť.
Penzie kedysi a dnes

Historický vývoj ukazuje, že nárast starobných dôchodkov viac či menej kopíroval nárast priemernej mzdy v ekonomike. Je to logické, pretože, ako vysvetľuje analytička Poštovej banky Dana Vrabcová, do výpočtu valorizácie dôchodkov sa do určitej miery premieta práve vývoj priemernej mzdy.

 Za uplynulých 20 rokov dosahovali priemerné starobné dôchodky na Slovensku rádovo 43 až 48 percent z priemernej mzdy v danom roku. Pre porovnanie, kým začiatkom 90-tych rokov dosahoval priemerný starobný dôchodok v prepočte len 84 eur, priemerná hrubá mesačná mzda v hospodárstve 179 eur. O dve desaťročia majú penzisti dôchodky na úrovni približne 400 eur a pracujúci priemernú mzdu vo výške 824 eur.

Napriek tomu, že výška dôchodku len málokedy pokrýva potrebné výdavky, analytik Radovan Ďurana z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) nedávno pre Aktuálne.sk zdôraznil, že takmer polovica dôchodcov poberá vyšší, ako priemerný dôchodok. Výška dôchodku 400 eur je vraj porovnateľná s čistou mzdou zamestnancov, ktorí  pracujú za mzdu vo výške 500 eur. Každý tretí slovenský zamestnanec má mzdu rovnakú alebo nižšiu.

"Priemernú výšku dôchodku preto nemôžeme považovať za nízku, naopak, v pomere ku mzdám sú dôchodky na Slovensku vyššie ako v Česku," približuje. A dodáva, že nízke dôchodky sa týkajú predovšetkým starodôchodcov a žien, ktoré odpracovali málo rokov, často s nízkou mzdou.

Vyplácanie dôchodkov

V súčasnosti sa starobné dôchodky valorizujú o pevnú sumu. Tá sa počíta na základe vývoja cien a miezd v ekonomike, pričom do hry každým rokom viac vstupuje práve cenový vývoj. A to pri súčasnom vývoji inflácie na Slovensku penzistom do karát veľmi nehrá.

 "Zatiaľ čo ceny v našej ekonomike v tomto roku stagnujú či dokonca mierne klesajú, tak mzdy rastú najrýchlejším tempom od vypuknutia krízy. No a do nastavovania výšky dôchodku pre budúci rok sa vo väčšej miere premieta práve cenový vývoj," vysvetľuje analytička. O pevnú sumu sa budú dôchodky zvyšovať do roku 2017.

Od roku 2018 vstúpi do hry pri valorizácii dôchodkov už len dôchodcovská inflácia. "Pozerať sa tak bude len na to, ako sa podľa Štatistického úradu medziročne zvýšili ceny v spotrebnom koši, ktorý je prispôsobený výdavkom našich dôchodcov," hovorí Vrabcová.

Oproti „tradičnému“ spotrebnému košu majú pri výpočte takzvanej dôchodcovskej inflácie väčšiu váhu položky ako zdravie, energie a potraviny.  Práve na tieto oblasti totiž míňajú seniori v porovnaní s domácnosťami zamestnancov väčšiu časť svojich spotrebných výdavkov.

Zvyšovanie penzií o dôchodcovskú infláciu by v ideálnom svete malo zabezpečiť, aby si dôchodcovia zo svojich penzií mohli každý rok dovoliť kúpiť rovnaké množstvo tovarov a služieb.

Nie každá domácnosť má ale svoje výdavky rozdelené v rovnakej štruktúre ako akási modelová domácnosť. Analytička upozorňuje, že zároveň treba počítať s ročným „sklzom“ – zatiaľ čo ceny vzrastú v aktuálne prebiehajúcom roku, dôchodky sa o toto percento upravia až v roku nasledujúcom.

Andrea Mačošková

Aktualne.sk, 21.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards