INESS: Rómska problematika je sociálnym, nie fiškálnym problémom (TASR)

Agentúra TASR cituje dňa 22.10.2014 INESS a jeho štúdiu Rómovia a sociáne dávky.

INESS: Rómska problematika je sociálnym, nie fiškálnym problémom (TASR)

Na základe štatistických údajov a vlastných predpokladov INESS odhadol, že prídavok na dieťa sa dnes celkovo vypláca na vyše 160.000 rómskych detí v celkovej výške približne 44 miliónov eur ročne.

Rómska problematika je v prvom rade sociálnym, a nie fiškálnym problémom. Vo svojej aktuálnej štúdii to tvrdí Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS). Analyzoval v nej štatistiky predovšetkým z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne, aj s využitím dát Atlasu rómskych komunít, podľa ktorého žije na Slovensku 403.000 Rómov (7,4 % populácie SR).

"Fiškálne náklady vyplácané do okresov s dvoma tretinami rómskej populácie tvoria 2,2 % verejných výdavkov alebo 578 miliónov eur, pričom príjemcami nie sú len Rómovia," vyčíslil INESS. Vo forme dávky v hmotnej núdzi a príplatkov sa ročne podľa inštitútu všetkým poberateľom, teda nielen Rómom, vypláca približne 270 miliónov eur, čo predstavuje necelé 1 % všetkých verejných výdavkov.

Mnohodetné rodiny, teda tie s viac ako štyrmi deťmi, poberajú prostredníctvom dávky v hmotnej núdzi a príplatkov necelých 17 miliónov eur, cez prídavok na dieťa zase 15 miliónov eur ročne. "Podobne ako v prípade dávky v hmotnej núdzi sa jedná o kvapku v mori verejných financií, keďže len v roku 2014 chýba štátu k vyrovnanému rozpočtu 147-násobok tejto sumy," zdôraznil inštitút.

Na základe štatistických údajov a vlastných predpokladov INESS odhadol, že prídavok na dieťa sa dnes celkovo vypláca na vyše 160.000 rómskych detí v celkovej výške približne 44 miliónov eur ročne. Odhaduje tiež, že spomedzi poberateľov rodičovského príspevku bolo 24.000 rómskej národnosti a celkové zdroje vyplatené touto formou v roku 2012 dosiahli 57 miliónov eur.

Analýza tak podľa INESS vyvracia mýtus, že Rómovia sú hlavným problémom verejných financií Slovenska. Celkové ročné fiškálne náklady okresov s prevahou rómskej populácie nedosahujú ani jeden a pol mesiaca výdavkov Sociálnej poisťovne na starobné dôchodky, pričom zdroje vyplácané mnohodetným rodinám sú marginálne. "Rómska problematika preto nie je fiškálnym, ale sociálnym problémom, a v tejto rovine treba hľadať aj jej riešenia," konštatuje riaditeľ inštitútu Richard Ďurana.

TASR, 22.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards