Sú Rómovia problémom verejných financií? Toto ukázala štúdia (Aktualne.sk)

Portál Aktualne.sk cituje dňa 23.10.2014 INESS a jeho štúdiu Rómovia a sociáne dávky.

Sú Rómovia problémom verejných financií? Toto ukázala štúdia (Aktualne.sk)

 Sociálne dávky poskytované na Slovensku mnohopočetným rodinám s viac ako štyrmi deťmi, a to vrátane rómskych, predstavujú 0,3 percenta zaplatených daní a odvodov. Štát vynaloží na dávky v okresoch, v ktorých žijú odhadom dve tretiny Rómov, 578 miliónov eur, čo je 2,2 percenta všetkých verejných výdavkov, pričom príjemcami nie sú len Rómovia. Vyplynulo to z prieskumu Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS, o výsledkoch ktorého sa dnes hovorilo na seminári pod názvom Rómsky mýtus.

"Sociálna podpora mnohodetných rodín nie je problém, ktorý treba akútne riešiť. Z pohľadu deficitu verejných financií sú rádovo 10-násobne vyššie sumy, ktoré treba nájsť, aby sme deficit verejných financií znížili," povedal autor projektu Ján Dinga.

Inštitút vypracoval publikáciu "Rómovia a sociálne dávky", ktorá sa problematike venuje z pohľadu verejných financií. Dospel k záveru, že rómska problematika je v prvom rade sociálnym, a nie fiškálnym, teda rozpočtovým problémom. Štúdiou chce rúcať mýty, ktoré sa šíria na Slovensku, že pracujúca majorita živí zo svojich daní najmä Rómov poberajúcich sociálne dávky.

"Na sociálnu podporu mnohodetných rodín s viac ako štyrmi deťmi míňame ročne menej, ako napríklad v tomto roku štát vynaloží na vianočný príspevok poberateľov dôchodkových dávok," poznamenal Dinga.
Hmotná núdza? Kvapka v mori

Vo forme dávky v hmotnej núdzi a príplatkov sa ročne všetkým poberateľom, nielen Rómom, vypláca približne 270 miliónov eur, čo je necelé jedno percento všetkých verejných výdavkov, z toho 17 miliónov eur ročne poberajú rodiny s viac ako štyrmi deťmi.

Tie dostávajú ročne prídavky na dieťa vo výške 15 miliónov eur.

"Podobne ako v prípade dávky v hmotnej núdzi ide o kvapku v mori verejných financií, keďže len v roku 2014 chýba štátu k vyrovnanému rozpočtu 147-násobok tejto sumy," uviedol Dinga.
Stereotyp v myslení

Podľa riaditeľa INESS Richarda Ďuranu výdavky na sociálne dávky pre mnohopočetné rodiny vrátane rómskych tvoria len zlomok verejných výdavkov.

"Vnímame určité zaužívané stereotypy v myslení ľudí. Preto aj cieľom projektu, ktorý dnes spúšťame aj na webovej stránke, je posunúť sa ďalej. Teraz sa bavíme o tom, či to je, alebo nie je veľa peňazí. Rád by som bol, keby sme sa bavili už o tom, či tie verejné financie ako celok sú využité najlepším spôsobom," povedal.

Na Slovensku podľa Atlasu rómskych komunít žije 403-tisíc Rómov, čo predstavuje 7,4 percenta populácie SR. Zdrojom analýzy inštitútu boli aj údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne.

Keďže na Slovensku príslušné úrady neevidujú etnicitu poberateľov jednotlivých dávok a prídavkov, inštitút si zvolil pomocné nástroje s cieľom identifikovania poberateľov dávok v rómskej komunite.

"Bežným predpokladom je predstava, že rómske rodiny sú mnohopočetné. V analýze sme preto hodnotili, aká časť verejných zdrojov je poskytovaná mnohodetným rodinám, to je rodinám s viac ako 4 deťmi, alebo do okresov s najväčším počtom detí v mnohodetných rodinách," objasnil Dinga.

INESS bude šíriť osvetu ďalej na školách, oslovovať poslancov. "Ak sa niekto bude usilovať 'osekať' sociálne dávky, mal by povedať, čo treba urobiť, aby tí ľudia prežili a zároveň si našli prácu," povedal Ďurana.

Aktualne.sk, 23.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards