Borenie mýtov sprava (Sme)

Komentátor denníka Sme Peter Schutz reaguje vo svojom komentári zo dňa 23.10.2014 na štúdiu INESS Rómovia a sociálne dávky.

Borenie mýtov sprava (Sme)

Vo vleku rasistického predsudku je nielen náš premiér, ale aj mnohí z politickej pravice. Štúdia INESS je vítaným potvrdením, že sa mýlia.

Keďže etnické štatistiky sa nepripúšťajú, na poberanie sociálnych dávok rómskou populáciou musela ísť štúdia INESS obchvatom cez vytypovanie okresov, v ktorých žijú odhadom dve tretiny Rómov. I to ilustruje, ako zbytočné tabu sťažujú aktivity, ktoré môžu byť napokon – ako táto – Rómom aj na prospech.

Zistenie, že dávky poskytované mnohopočetným rodinám predstavujú na Slovensku 0,3 percenta zaplatených daní a odvodov, dáva do perspektívy urbánnu legendu, že „máme veľkú masu Rómov, ktorá nechce nič, len ležať v posteli, lebo zistili, že keď má rodina trinásť-štrnásť detí, tak je to zdroj obživy všetkých“ (Robert Fico).

Premiér, ako aj mnohí z politickej pravice je vo vleku rasistického predsudku, čo vidí Rómov ako parazitnú skupinu, na ktorú odteká relevantná časť daní pracujúcej väčšiny. Ak INESS teraz hlási, že „z pohľadu verejných financií treba nájsť rádovo desaťnásobne vyššie sumy, aby sme deficit znížili“, je to celkom fajnová osveta.

Nejde ani o nové zistenie, len iný uhol než dávnejšia analýza Svetovej banky, podľa ktorej tvoria rodiny s viac ako štyrmi deťmi na Slovensku iba tri percentá poberateľov dávok v hmotnej núdzi. (Pričom 62 percent sú jednotlivci bez detí.) INESS takto len dodal nový dôkaz, že rómske gigadomácnosti nie sú zďaleka takými požieračmi sociálnej pomoci, ako sa traduje.

Čo nič nemení na fakte, že Rómovia ako skupina – „prispôsobiví“ i tí menej – viac čerpajú z ekonomiky štátu, než na nej participujú, čo už je fiškálny problém. Ak totiž INESS v záveroch štúdie tvrdí, že rómska problematika je sociálny, nie fiškálny problém, tak zužuje a neprípustne zjednodušuje kauzu len na otázku dávok.

Neodmysliteľnou súčasťou „problematiky“ je však aj dlhodobá nezamestnanosť, ktorá je na Slovensku najvyššia z krajín OECD, a to už je veru horšie ako fiškálny problém. To je fiškálna tragédia.

Dali by sa vymenovať rad za radom adresy fiškálne oveľa nebezpečnejšie než mnohodetné rodiny. Radšej si povedzme, že v kontexte myslenia, aké demonštruje vo vzťahu k Rómom parlamentná opozícia, je zvlášť cenné, že sa ozval práve ekonomicky pravicový INESS, a nie nejaký „pink tank“ zľava.

Už len preto, že kresťanstvo so svojím učením o nesmrteľných dušiach, ktoré sú si rovné pred Bohom, dáva na odmietnutie rasizmu lepšiu argumentačnú bázu než ateizmus, je žiaduce nalomiť stereotyp, keď sa v prospech Rómov angažujú len ľavicové mimovládky a vpravo je to samý Matovič a Kaník.

Peter Schutz

Sme, 23.10.2014

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards