Aký kľúč majú úrady pri vyplácaní sociálnych dávok? (Aktuality.sk)

Keď porovnávame financie, ktoré smerujú v podobe rôznych sociálnych dávok na mnohopočetné rodiny, s ďalšími verejnými výdavkami, tak nie sú až také veľké. Pritom veľa ľudí si myslí opak, spomína v článku analýzu Rómovia a sociálne dávky a vyjadrenie Jána Dingu Aktuality.sk dňa 10.2.2015.

Aký kľúč majú úrady pri vyplácaní sociálnych dávok? (Aktuality.sk)

Na sociálnych sieťach sa šíri správa, ktorá ukazuje, koľko poberajú rómske rodiny so štyrmi deťmi peňazí od štátu. Autor týchto informácií porovnáva zárobok pracujúcej matky so štyrmi ratolesťami a rómsku rodinu, kde obaja rodičia nemajú prácu. Keďže internetom často kolujú úplne nezmysly a hoaxy, rozhodli sme sa overiť pravdivosť tejto správy.

Šesť druhov príspevkov od štátu

Podľa informácií od neznámeho autora rómska rodina so štyrmi deťmi dostane každý mesiac na sociálnych dávkach celkovo až 676,48 eura. Pritom ani matka a ani otec nepracujú.

Obrátili sme sa preto na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVAR), aby nám potvrdili alebo vyvrátili tieto tvrdenia. Ako sme sa dozvedeli, tak v súčasnosti ľudia, ktorí sú nezamestnaní a odkázaní na štát, môžu dostať až šesť rôznych sociálnych dávok.

Okrem dávky v hmotnej núdzi môže rodina s viacerými členmi dostať príspevok za plnenie školskej dochádzky, aktivačný príspevok, dávku na bývanie, dotácie pre školopovinné deti a prídavky na deti.
Reálne údaje

Celková suma pri šesť člennej rodine tak v súčasnosti predstavuje 674,32 eura. I keď v spomínanej správe sa uvádza iné číslo, a to 676,48, ide o skutočné údaje.

Rozdiel je totiž iba v tom, že v tomto roku sa už nevypláca príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorý bol zrušený. Na druhej strane však niektoré sociálne dávky sa medzičasom zvýšili.

Ako nás však upozornila hovorkyňa UPSVAR Veronika Černá, uvedené sociálne dávky nemožno automaticky spájať len s rómskymi rodinami.

„Všetky sociálne a iné dávky sú na Slovensku poskytované na občianskom princípe, a preto ich poberanie nijakým spôsobom nesúvisí s etnicitou. Výška a podmienky poberania všetkých dávok sú presne stanovené zákonom. Podmienky poskytovania a aj výška je verejná dostupná informácia,“ uviedla Černá.

Na Rómov veľa nedoplácame

Aj keď zámer neznámeho autora správy je jasný, a to vzbudiť negatívny dojem ohľadom toho, koľko doplácame na nezamestnaných Rómov s veľkým počtom detí, realita je celkom odlišná.

I keď neexistujú presné údaje, nakoľko UPSVAR nevedie evidenciu vyplácaných dávok na základe etnického pôvodu, nedávna analýza inštitútu INESS ukazuje, že na Rómov ide z verejných peňazí zanedbateľná časť.

„Keď porovnávame financie, ktoré smerujú v podobe rôznych sociálnych dávok na mnohopočetné rodiny, s ďalšími verejnými výdavkami, tak nie sú až také veľké. Pritom veľa ľudí si myslí opak,“ povedal analytik INESS Ján Dinga.

Problémom je vysoká nezamestnanosť

Z uvedenej analýzy jasne vyplýva, že mnohopočetné rodiny sa podieľajú na čerpaní všetkých sociálnych dávok len necelými štyrmi percentami.

Štát vyplatí každoročne v rámci sociálnej pomoci, vrátane invalidných dôchodkov, 1,7 mld. eur, pričom rodiny s väčším počtom detí dostanú z tejto čiastky necelých 60 miliónov eur.

Podľa Dingu nie je riešením, aby sa zrušili rôzne sociálne dávky. Veľkým problémom, ktorý má rómska komunita, je nezamestnanosť. „Ich prekážkou je veľmi nízke vzdelanie a aj keď by chceli pracovať, tak kvôli minimálnej mzde nemôžu.

Štát jednoducho zakazuje pracovné kontrakty, ktoré by mohli byť pod túto stanovenú hranicu. Pri zvyšovaní minimálky treba vždy pamätať na týchto ľudí, ktorí sú bez práce a vzdelania,“ uzavrel.

Martin Odkladal

Aktuality.sk, 10.2.2015

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards