Seminár o elektrickej dani pre novinárov

V stredu 13.1.2016  sa v priestoroch INESS uskutočnil seminár pre novinárov k novej publikácii s názvom Elektrická daň.

Seminár o elektrickej dani pre novinárov

Autor Martin Vlachynsky zástupcom siedmich médií predstavil koncept elektrickej dane, ako aj celkový stav elektroenergetického sektora na Slovensku. INESS navrhol 5 opatrení na zlepšenie prostredia:

  1. Prestať využívať elektroenergetiku ako rýchly a lacný zdroj peňazí pre financovanie vládnych zámerov
  2. Zastaviť priame či nepriame dotovania nových zdrojov energie
  3. Eliminovať Elektrickú daň, financovať politické zámery z rozpočtu a zvýšiť vypočítateľnosť regulačného prostredia.
  4. Ukončiť cenovú reguláciu pre dodávky domácnostiam a malým a stredným podnikom
  5. Vypracovanie dlhodobej regulačnej stratégie za účasti zástupcov všetkých účastníkov trhu

Publikáciu, dáta a prezentáciu je možné stiahnuť na stránke iness.sk/energia.

 Fotky z podujatia:

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards