Najlepší svet Martina Filka (.týždeň)

Radovan Ďurana komentoval dňa 10.4.2016 koncept "value for money" pre .týždeň.

Najlepší svet Martina Filka (.týždeň)

Čo spravia traja ekonómovia, keď sa zaseknú vo výťahu? Vymyslia sektorovú reformu. Traja ekonómovia, ktorí spolu pred pár rokmi uviazli na parížskom letisku, vyhútali koncept, ktorý by mohol zlepšiť fungovanie slovenského štátu.

.zmiznutie Martina Filka vo vlnách Dunaja na Veľkonočný pondelok otriaslo slovenskou ekonomickou komunitou. Šéf Inštitútu finančnej politiky (IFP) a najbližší spolupracovník Petra Kažimíra mal len 35 rokov a svoj najväčší profesionálny krok zjavne pred sebou. Aj keď sa o ňom bezprostredne po voľbách špekulovalo ako o možnom ministrovi zdravotníctva, jeho srdcový projekt bol iný.

V marci uverejnili ekonómovia Martin Filko, Ľudovít Ódor a Štefan Kišš odborný 76-stranový materiál s názvom Najlepší z možných svetov - Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike. Korene tejto iniciatívy sú priam legendárne. Siahajú na začiatok roku 2013, keď autori uviazli na parížskom letisku počas snehovej búrky a čas si krátili zamyslením, čo sa bude dať robiť so slovenskými verejnými financiami po úspešnej konsolidácii. Po rokoch rozpracúvania sa práve Martin Filko mal stať akýmsi šéfekonómom celej vlády, ktorý by realizáciu konceptu zastrešil a koordinoval. O čo presne ide? .hodnota za peniaze Jeden možný príklad dilemy, s akými sa u nás stretáva štátny úradník či politik opisuje štúdia Najlepší z možných svetov takto: ,,Ak nás trápia dopravné zápchy v okolí hlavného mesta, máme postaviť diaľničný obchvat, zmodernizovať železnicu, nakúpiť autobusy alebo bude lepšie opraviť cesty prvej triedy? Kde ich stavať, a ako ich zaplatiť? Všeobecnými daňami v celej krajine alebo vyšším zdanením nehnuteľností v okolí mesta, či dokonca spoplatnením príjazdu do neho?" Núka sa odpoveď, že by sa hodilo zamyslieť sa nad nákladmi a prínosmi všetkých zmienených možností a potom sa rozhodnúť pre tú, kde občan dostane za svoje peniaze najviac muziky.

Vlastne sa tento spôsob uvažovania o fungovaní štátu núka akosi sám od seba a bežný človek by očakával, že sa to presne tak aj od vekov robí.

Koncept ,,hodnoty za peniaze" je zjednodušene o tom, aby štát na jednej strane šetril s peniazmi daňovníkov a na druhej strane ich vynakladal na veci s najväčším spoločenským úžitkom. Kto to zhodnotí? Naprieč ministerstvami majú vyrásť alebo sa posilniť analytické kapacity na spôsob Inštitútu finančnej politiky, ktoré veľmi prísne a nestranne posúdia jednak najlepšie spôsoby získavania verejných zdrojov, jednak najlepšie spôsoby ich vynakladania. Rovnako prísne z hľadiska efektívnosti a verejného záujmu majú byť posudzované aj navrhované regulácie.

Vláda by v rámci ,,hodnoty za peniaze" mala vedieť zrozumiteľne a transparentne zdôvodniť, o akých riešeniach problémov uvažovala a prečo sa rozhodla tak alebo onak. ,,Dané ciele je možné vždy dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ako aj rôznou intenzitou pôsobenia štátu; verejné inštitúcie by mali dať na papier všetky možnosti s podrobným popisom za a proti a poctivý výpočet prínosov a nákladov aspoň najdôležitejších alternatív," píše sa v koncepte Najlepší z možných svetov. ,,Mala by sa udomácniť silná orientácia na výsledky: nie je najpodstatnejšie, koľko policajtov máme alebo koľko zarábajú učitelia, ale ako rýchlo klesá kriminalita a akí vzdelaní sú občania."

Prístup ,,hodnoty za peniaze" vychádza v ústrety spoločenskej objednávke občanov, ktorí za svoje dane očakávajú čo najlepšie verejné služby. Nakoniec, práve tieto voľby ukázali veľkú nespokojnosť voličov s fungovaním školstva a zdravotníctva. ,,Hodnota za peniaze" by mala prispieť, aby Slovensko postupne dostalo na výsledky orientovanú štátnu správu. V súčasnosti totiž štát často rozhoduje ,,od buka" alebo na základe rôznych netransparentných zákulisných záujmov. To, samozrejme, vytvára priestor na plytvanie i korupciu. Peniaze následne chýbajú inde.

.prevrat technokratov? ,,Tie princípy znejú ako samozrejmé, no málokto v tejto krajine uvažuje koncepčne o štátnych politikách," hovorí pre .týždeň spoluautor štúdie Ľudovít Ódor. ,,Možno je to ešte dedičstvo socializmu, že z cudzieho krv netečie a kto nekradne, okráda rodinu." Ódor je člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá stráži, aby príjmy a výdavky štátu boli dlhodobo v rovnováhe. Myšlienku ,,hodnoty za peniaze" považuje za prirodzené pokračovanie svojej doterajšej aktivity v RRZ.

Aj keď sa zdá, že ide o nejaké odborné huncútstvo ekonómov, ktorí namiesto spoločenského života civejú do excelových tabuliek, ,,hodnota za peniaze" má aj mocenský rozmer. Pokiaľ by sa ju podarilo zrealizovať, posilnilo by sa na ministerstvách postavenie technokratov na úkor ostatných úradníkov a najmä politikov.

Na Slovensku existuje pre znechutenie z politiky určitá tendencia vo verejnosti utiekať sa k predstavám typu ,,vládnuť by mali odborníci, nie politici". Ak by to bolo také jednoduché, stačilo by preniesť moc z parlamentu a vlády na Slovenskú akadémiu vied. V skutočnosti demokratickí politici odborníkmi sú - odborníkmi na rozhodovanie a následné nesenie politickej zodpovednosti za dôsledky ich rozhodnutí pred voličmi.

Materiál Najlepší z možných svetov predpokladá rozsiahle inštitucionálne i personálne posilnenie analytických štruktúr na jednotlivých ministerstvách. Lenže takýto technokrat na ministerstve, ktorý by mal dodávať nestranné analýzy, môže mať tiež svoje vlastné egoistické pohnútky, tak ako politik či iný úradník. Nemusí mu ísť len nezištne o verejné blaho. Aj zdanlivo nestrannými číslami sa dá zavádzať. U analytika sa navyše môže vyvinúť snaha byť akýmsi krkom, ktorý hýbe ministrovou hlavou, ale bez politickej legitimity či zodpovednosti. O dokumente Filka, Ódora a Kišša sa v zákulisí skutočne hovorí ako o ,,hipsterskej revolúcii".

Nehrozí teda akýsi ,,prevrat technokratov"? Ľudovít Ódor pripúšťa prípadné posilnenie postavenia technokratov v štátnej správe, no odstavenia politikov na druhú koľaj sa neobáva. ,,Úlohou politika by nemalo byť, aby si v hlave počítal analýzu výnosov a nákladov nejakého riešenia. Politik má skôr povedať, ktorý problém je prioritný pre spoločnosť a potom vyberať z rôznych alternatív riešení. A mal by od svojich analytikov vedieť, čo bude každá z nich stáť a čo prinesie."

Podľa Ódora tvorcovia materiálu Najlepší z možných svetov rátali aj s tým, že technokrat na ministerstve nemusí mať len nezištné pohnútky. ,,Z toho vyplýva náš silný dôraz na transparentnosť." Široké zverejňovanie podkladov bude základom pre kontrolu zo strany verejnosti. Vďaka nej analytik bude za svoju prácu pociťovať zodpovednosť. Nakoniec, trojica slovenských ekonómov nevymýšľala koleso odznova. Ich materiál vychádzal z osvedčenej praxe najvyspelejších krajín sveta.

.na ťahu je minister Martin Filko dostal pre svoj projekt zelenú od svojho šéfa, ministra financií Petra Kažimíra. ,,Hodnotu za peniaze" bral ako svoje poslanie.

Testom celej myšlienky bude, v akej forme sa dostane do programového vyhlásenia vlády a komu ju minister zverí. Do roka by mali byť na stole výsledky - revíziami výdavkov by malo prejsť zdravotníctvo, doprava a informatizácia. Najväčšiu hrozbu predstavuje všeobecný prístup Smeru k vládnutiu, kde sa veci robia najmä pre efekt. Ako prísľuby a realita projektu ESO.

Podpora z odbornej verejnosti pre materiál Najlepší z možných svetov je široká. Skupina 24 členov Klubu ekonomických analytikov zaslala ústavným činiteľom otvorenú výzvu, aby podporili túto iniciatívu. Medzičasom počet signatárov narástol na 59.

Koncept ,,hodnota za peniaze" podporuje aj Inštitút ekonomických a sociálnych analýz (INESS). ,,Hodnota za peniaze je o uplatňovaní základných ekonomických pravidiel, preto je jasné, že sa s tým musí stotožniť väčšina ekonómov," hovorí analytik Radovan Ďurana. ,,Je to nevyhnutný nástroj zvyšovania efektívnosti výdavkov, ale nejde o záruku, že štát nebude financovať aj hlúposti." Pridanú hodnotu iniciatívy Martina Filka vidí Ďurana v tom, že sa snažil o medzirezortné porovnávanie opatrení vrátane vytvorenia rámcovej metodiky. Riziko totiž bolo, že každé ministerstvo bude mať svoj analytický inštitút, ktorý bude mať vlastné pravidlá vyhodnocovania politík.

Vznik, respektíve rozšírenie nových analytických inštitútov na spôsob IFP vytvorí v štátnej správe nové pracovné miesta pre šikovných mladých Slovákov, ktorí za sebou majú zahraničné školy či pracovné skúsenosti na medzinárodnej úrovni. - A uvažujú o návrate s tým, že by radi robili niečo pre svoju krajinu. Podobný bol aj profil tretieho z autorov štúdie, 33-ročného ekonóma Štefana Kišša. Pôsobí v Inštitúte finančnej politiky. Už pred rokmi boli s Martinom Filkom spolužiakmi na univerzite v Rotterdame.

,,V IFP mám na starosti aj nábor nových talentov a kvalitní ľudia majú čím ďalej, tým viac tendenciu vracať sa," zhrňuje svoju skúsenosť pre .týždeň.

Martin Filko stelesňoval étos, že pre vzdelaného a ctižiadostivého mladého človeka môže byť nástrojom zlepšenia sveta aj práca profesionálneho úradníka. Potvrdzuje to aj Kišš: ,,S Martinom nás spájalo nadšenie pre niečo, čomu sme zo žartu hovorili západný plat - východný životný štýl.

Inými slovami, máme radi Slovensko, nemyslíme si, že u nás je všetko zlé, kým vonku len všetko dobré a chceme prispieť k skultivovaniu našej spoločnosti."

Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií sa medzičasom stal silnou značkou. ,,Ľudia chcú u nás robiť," hovorí Kišš. ,,Ale sme vyberaví." Uchádzač na IFP musí prejsť cez trojkolový vstupný pohovor.

Odmenou je široká možnosť sebarealizácie, intelektuálne stimulujúce prostredie i možnosť prehĺbiť svoje poznatky. Štefan Kišš dúfa, že podobný kredit časom získajú aj ostatné analytické inštitúty v štátnej správe. Hoci uznáva, že pôjde o beh na dlhé trate.

V každom prípade, ak by sa prísľuby materiálu Najlepší z možných svetov stali realitou, išlo by o živý a trvalý pomník Martina Filka.

Lukáš Krivošík
.týždeň, 10.4.2016

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards