Prečo slobodná matka s deťmi platí štátu viac ako rodiny? (Sme)

Radovan Ďurana sa vyjadril pre Sme k ideálnej výške dani pre mladé rodiny. Članok bol publikovaný dňa 15.4.2016

Prečo slobodná matka s deťmi platí štátu viac ako rodiny? (Sme)

Riziko chudoby osamelých rodičov na Slovensku narastá. Napriek tomu platia jedny z najvyšších daní spomedzi krajín OECD. Vláda to nerieši.

Ste slobodná mamička s dieťaťom? V tom prípade platíte štátu vyššie dane, akoby ste platili, ak by ste mali manžela.
Manželia s deťmi s priemernou mzdou zaplatia na daniach a odvodoch necelých 29 percent z nákladov práce zamestnávateľa (hrubá mzda a odvody). Slobodná mamička však zaplatí až 34 percent.
„Iba osem krajín OECD (z 34) väčšmi zdaňuje slobodné mamičky s deťmi ako Slovensko,“ píše vo svojej analýze Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií.

Dáta, ktoré zverejnil, vychádzajú zo štúdie OECD pod názvom Taxing Wages, ktorá každoročne sumarizuje vývoj daňovo-odvodových zmien v 34 krajinách OECD.

Rozhodnutie politikov
Podľa IFP by si v porovnaní s inými krajinami OECD zaslúžili osamelé ženy s deťmi vyššiu podporu. Napríklad také Írsko, Kanada, Nový Zéland a Austrália majú podľa nich dokonca daňové zaťaženie negatívne. To znamená, že štát dotuje takéto rodiny aj cez dane.

„Daňový systém nastavujú politici. Ich primárnym cieľom je vybrať dostatok zdrojov na financovanie výdavkov. Otázku si kladú inak: Mali by rodiny s deťmi platiť vyššie dane, aby mohli slobodné matky platiť dane nižšie? Platba daní je vždy nedobrovoľná transakcia, preto o spravodlivosti nemôže byť reč,“ odpovedá analytik INESS Radovan Ďurana na otázku, či je slovenský daňový systém nastavený spravodlivo.
Či časom dôjde aj k zvýhodneniu slobodných mamičiek, je otázne. Nová vláda totiž v programovom vyhlásení takýto druh pomoci pre matky nemá.

Počet slobodných rodičov s deťmi pritom podľa Štatistického úradu neustále rastie. Podľa posledného sčítania obyvateľov za uplynulých desať rokov poklesol počet úplných rodín v prospech neúplných o štyri percentuálne body.
Najrozšírenejším modelom neúplnej rodiny je podľa úradu dvojčlenný formát zložený z osamelej matky alebo osamelého otca a jedného dieťaťa (49 percent zo všetkých neúplných rodín). Vo viac ako tretine neúplných rodín sa osamelý rodič stará až o dve deti.

Vláda sa však v programovom vyhlásení viac zameriava napríklad na pomoc dôchodcom, ktorým by mali napríklad vzrásť penzie.

Riziko chudoby penzistu bolo podľa údajov zo Štatistického úradu za rok 2014 na úrovni 6,7 percenta. Pri rodinách s deťmi to je 8,6 percenta a pri slobodnom rodičovi s dieťaťom bolo riziko až na úrovni 30,6 percenta.
Zvýhodnenia príliš nemotivujú

Výhodu majú v súčasnosti partneri oproti jednotlivcovi napríklad v tom, že si môžu dane znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na svoju manželku či manžela. Uplatniť si ho môže každý, kto žije s partnerom v spoločnej domácnosti a manžel alebo manželka je bez príjmu, prípadne mal príjem nižší než stanovuje zákon.
Vládni analytici však upozorňujú, že práve takéto zvýhodnenia, môžu vytvárať nesprávne motivácie pre druhého z dvojice manželov. „Práve nastavenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku môže odrádzať od opätovného zamestnania sa,“ píše IFP.

Ešte výraznejší rozdiel je pri daniach, ktoré platia rodiny s deťmi a jednotlivci bez detí. Pri priemernej mzde je tento rozdiel až 13 percent z nákladov práce zamestnávateľa, čo je nad priemerom krajín OECD. Slobodní bez detí zaplatia štátu totiž až 42 percent z nákladov práce.

Najnižšie daňové zaťaženie majú podľa IFP nízkopríjmové rodiny s deťmi. Dôvodom je odvodová odpočítateľná položka, ktorú zaviedla druhá vláda Roberta Fica. Túto možnosť však vlani využila len malá časť ľudí. Celkovo malo na ňu nárok 600-tisíc ľudí, ale uplatnilo si ju len 25 percent z nich.

Michaela Kušnírová
Hospodárske noviny, 15.4.2016

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards