Zneužívajú Rómovia sociálny systém? Toto sú fakty (Aktuálne)

Denisa Havrľová publiková dňa 16.4.2016 článok o problematike mýtu zneužívania sociálneho systému Rómami. V článku boli použité údaje z projektu INESS - Rómsky mýtus. 

Zneužívajú Rómovia sociálny systém? Toto sú fakty (Aktuálne)

O tom, že Rómovia zneužívajú sociálny systém, toho napísalo veľa. Aké sú však holé fakty? Zaužívaným tvrdením je, že Rómovia zneužívajú sociálny systém.

 V najnovšom vládnom programe sa uvádza aj toto: Vláda sprísni podmienky pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať. Prehodnotí v súlade s princípom zásluhovosti a solidarity systém a výšku sociálnych dávok, dôsledne uplatní existujúce a prijme nové opatrenia na prevenciu a elimináciu zneužívania sociálnych dávok a systému služieb zamestnanosti.

Zneužívajú Rómovia sociálny systém? Tak si to rozmeňme na drobné. Zaužívaným tvrdením je, že Rómovia zneužívajú sociálny systém. Čo je na ňom pravdy - a ako to vlastne je? Zopár faktov by si mali naštudovať aj slovenskí politici. Tu sú.

 Na Slovensku žije podľa Atlasu rómskych komunít 403-tisíc Rómov. Rómska problematika je v prvom rade sociálnym, a nie rozpočtovým problémom.

Podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), ktorý vypracoval hĺbkovú štúdiu určenú práve k tejto téme, sa píše, že vo forme dávky v hmotnej núdzi a príplatkov sa ročne všetkým poberateľom (nielen Rómom) vypláca približne 270 miliónov eur, čo predstavuje necelé jedno percento všetkých verejných výdavkov.

Rodiny s viac ako troma deťmi poberajú prostredníctvom dávky v hmotnej núdzi a príplatkov necelých 27 miliónov eur ročne. Ide o rovnakú sumu, akú vláda vyčlenila na stavbu Národného futbalového štadióna. Rodiny s viac ako troma deťmi poberajú prostredníctvom prídavku na dieťa 30 miliónov eur ročne. Prídavok na dieťa sa dnes vypláca na vyše 160-tisíc rómskych detí v celkovej výške približne 44 miliónov eur ročne. V roku 2012 sa vynaložilo na vyplácanie dávky v hmotnej núdzi a uvedených príplatkov k dávke 270,7 milióna eur.

Štát evidoval 183.341 poberateľov dávky, so spoločne posudzovanými osobami (teda vrátane členov rodiny či domácnosti) bolo od dávok v hmotnej núdzi závislých 357.765 osôb, čo je 6,6 percenta populácie Slovenska, uvádza INESS.

Každé piate euro dostane starobný dôchodca. Na železnice a diaľnice dávame takmer sedemkrát viac zdrojov, ako na rodinné prídavky. Na podporu farmárov ide podľa INESS trikrát viac, ako na dávky v hmotnej núdzi.

Denisa Havrľová
Aktuálne.sk, 16.4.2016

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards