MVO: Vláda rozšírila priestor pre obchádzanie pripomienkového konania (Teraz)

Teraz uverejnili 5.5.2016 článok o snahe vlády umožniť obchádzanie pripomienkových konaní s vyjadrením INESS.

MVO: Vláda rozšírila priestor pre obchádzanie pripomienkového konania (Teraz)

Ministerstvá budú mať širší priestor pre obchádzanie pripomienkového konania. S takouto kritikou dnes prišli predstavitelia tretieho sektora. Umožní to podľa nich nové znenie Legislatívnych pravidiel vlády SR, ktoré ministri schválili v stredu (4.5.) na zasadnutí kabinetu.

Zástupcovia viacerých mimovládnych organizácií sa spolu s poslancom NR SR za SaS Ondrejom Dostálom obávajú, že ministerstvá budú môcť po novom úplne vynechať verejnosť z pripomienkového konania. V hromadnej pripomienke verejnosti, ktorú podpísalo 2500 ľudí, neúspešne žiadali, aby bola táto možnosť z návrhu vypustená. Považujú to za najdôležitejší z piatich bodov ich pripomienky, ktoré boli odmietnuté.

Doteraz platné legislatívne pravidlá umožňovali pripomienkové konanie iba skrátiť, nie úplne vynechať, pripomenuli zástupcovia organizácií Via Iuris, INESS, Centra pre filantropiu, Mediálneho inštitútu, Združenia občanov miest a obcí Slovenska.

Úrad vlády, ktorý normu pripravoval, podľa nich neakceptoval ani návrh sprísniť podmienky pre skracovanie legislatívneho konania. Za čiastočné zlepšenie vnímajú, že predkladateľ návrhu zákona bude musieť v predkladacej správe odôvodniť, prečo došlo k skráteniu alebo vynechaniu pripomienkového konania.

Nové legislatívne pravidlá na vládu predkladala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Hovorca rezortu Peter Bubla vysvetlil, že možnosť úplného obídenia pripomienkového konania je iba v prípade mimoriadnych okolností. Treba poznamenať, že uvedené je už súčasťou zákona o tvorbe právnych predpisov, vysvetlil Bubla s tým, že teraz bolo potrebné s týmto zákonom legislatívne pravidlá zosúladiť.

V každom prípade platí, že využitie daného ustanovenia je vždy na zodpovednosti predkladateľa konkrétneho návrhu. Vynechanie pripomienkového konania bez splnenia podmienky mimoriadnych okolností je porušením zákona, zdôraznil hovorca ministerstva spravodlivosti.

Tretí sektor neuspel ani s požiadavkou, aby verejnosť mala možnosť iniciovať vypracovanie legislatívneho zámeru k návrhu zákona z plánu legislatívnych úloh, aby boli zavedené predbežné konzultácie s verejnosťou pri príprave návrhu zákona, aby lehota na pripomienkovanie začala plynúť až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia a aby mala verejnosť možnosť formou hromadnej pripomienky vyjadriť pred rokovaním vlády nesúhlas so zmenami v návrhu zákona uskutočnenými po začatí pripomienkového konania a upozorniť tak oficiálnym spôsobom vládu.

Z bodov hromadnej pripomienky akceptoval Úrad vlády SR v podstatnej miere návrh vypracovať a zverejňovať predbežnú informáciu ku všetkým návrhom zákonov. Verejnosť by tak mala základnú informáciu o pripravovaných návrhoch zákonov získať ešte pred začiatkom ich prípravy, nie až po predložení návrhu zákona do medzinárodného pripomienkového konania, skonštatovali zástupcovia mimovládnych organizácií.

TASR
Teraz, 5.5.2016

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards