Prednáška o prírodných zdrojoch

 Martin Vlachynský z INESS prednášal 29. novembra 2016 na tému vyčerpateľnosti prírodných zdrojov na podujatí zorganizovanom Slovak Students For Liberty v edukačnej kaviarni- Kalab.

Prednáška o prírodných zdrojoch

 Prednáška sa zamerala na dva hlavne názorové smery danej problematiky reprezentované pesimistami a optimistami. Následne sa oba názorové smery aplikovali v oblastiach ako energetika, nerastné suroviny, či produkcia potravín. Prednášky sa zúčastnili do veľkej miery študenti.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards