Plánovacie stretnutie FMRS

Richard Ďurana z INESS sa zúčastnil na Briefing meetingu k budúcoročnej medzinárodnej konferencii Free Market Road Show, ktorý zorganizoval patrón podujatia, rakúsky Austrian Economics Center vo Viedni dňa 28.11. 2016.

Plánovacie stretnutie FMRS

Viac ako 40 zástupcov akademickej obce a think tankov z celej Európy plánovalo časový harmonogram, program, či rečníkov budúcoročnej tour, ktorá sa uskutoční od 16. marca do 23. mája v 47 hlavných, resp. veľkých mestách Európy a Kaukazu. Do Bratislavy zavíta Free Market Road Show 28. apríla 2016. Opäť pre vás pripravujeme skvelých zahraničných a domácich rečníkov. Rezervujte si tento dátum!

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards