INESS v komisii pre podnikateľské prostredie

24.01. zasadala komisia pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch, komisia pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov a komisia pre technologický rozvoj a inovácie pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Tému zasadnutia bola zdieľaná ekonomika a jej budúcnosť v Slovenskej republike. 

INESS v komisii pre podnikateľské prostredie

Za INESS sa zúčastnil a prezentoval svoj príspevok Róbert Chovanculiak. Následne v diskusii sa rozoberala téma regulácie zdieľanej ekonomiky a jej zasadenie do legislatívy SR. Všetci účastníci sa zhodli na nutnosti pristupovať k zdieľanej ekonomike otvorene a umožniť jej fungovať v rámci slovenskej ekonomiky. V diskusii sa vykryštalizovali v zásade dva spôsoby ako toto dosiahnuť. Buď sa zmení a liberalizuje existujúca regulácia alebo sa vytvorí úplne nové legislatíva špeciálne pre zdieľanú ekonomiku.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards