V platoch sme skokanmi desaťročia (Finweb)

Róbert Chovanculiak sa 20.2.2017 vyjadril pre Finweb k  problematike minimálnej mzdy.

V platoch sme skokanmi desaťročia (Finweb)

Za posledné desaťročie stúpala minimálna mzda rýchlejšie než na Slovensku len v dvoch európskych krajinách – Bulharsku a Rumunsku. Najnižšie slovenské platy vyskočili za uplynulú dekádu až o 80 percent, ukazuje porovnanie európskych minimálnych miezd Eurostatu.

500-eurový cieľ
Skokovo rástli najnižšie platy na Slovensku najmä posledné tri roky. A zďaleka sa to pri tom nekončí. „Európsky výbor sociálnych práv odporúča, aby minimálna mzdy v čistom vyjadrení dosahovala aspoň 60 percent z čistej priemernej mesačnej mzdy. Pomer medzi čistou minimálnou a čistou priemernou mzdou dosiahne v tomto roku iba 52 percent,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška. Rezort má naplánované zvýšiť do roku 2019 minimálnu mzdu na 500 eur a v budúcnosti dosiahnuť aj spomínaných 60 percent priemerného platu.

Regionálna a sektorová mzda
Kým v minulosti firmy vystupovali ostro proti prudkému zvyšovaniu najnižších platov, dnes sú reakcie miernejšie a diskusia sa začína točiť okolo toho, ako nastaviť pre minimálnu mzdu nové pravidlá. „Vytvorenie ,minimálky‘, ktorá by nemala negatívne dôsledky, by si vyžadovalo vytvoriť pre každého podnikateľa vlastnú minimálnu mzdu prispôsobenú jeho špecifickým podmienkam,“ povedal analytik inštitútu INESS Róbert Chovanculiak.

Podľa tajomníka Republikovej únie zamestnávateľov Martina Hoštáka náhly nárast ovplyvňuje najmä menšie firmy v regiónoch. Vidieť sme to podľa neho mohli najmä na textilnom priemysle, keď veľa spoločností išlo do konkurzu. Podľa portálu Profesia.sk sa minimálna mzda týka najviac jedální, odevného priemyslu či poštárov. Napríklad Slovenská pošta minulý rok informovala, že posledné zvýšenie „minimálky“ o 30 eur znamená pre firmu zvýšenie mesačných mzdových nákladov o 1,7 milióna eur.

O zavedení regionálnej mzdy sa momentálne medzi rezortom práce, zamestnávateľmi a odborármi nediskutuje. Horúcou témou tripartity však zostáva zavedenie sektorovej mzdy, ktorá by mohla pomôcť prežiť medziročnú valorizáciu citlivejším sektorom. Na zavedení platu podľa sektorov sa zhodnú firmy aj odbory.

Nikola Richterová
Finweb, 20.2.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards