ESO: Cena verejných zamestnancov

Minulá vláda sa zaviazala realizovať zámery a ciele programu ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Malo ísť o dosiaľ najväčšiu reformu štátnej správy od roku 1989 a jej ambíciou bolo zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Jeden z jej hlavných cieľov bolo dosiahnuť zníženie a optimalizáciu nákladov fungovania verejnej správy, ktoré do veľkej časti tvoria práve náklady na zamestnancov verejnej správy.

ESO: Cena verejných zamestnancov

Na tomto mieste nie je priestor hodnotiť celý program ESO. Zameriame sa len na posledný rok a vývoj zamestnancov a ich nákladov v štátnom rozpočte. Medzi rokmi 2016 a 2017 vzrastie počet štátnych zamestnancov v ústredných orgánoch verejnej správy a ich organizáciách o viac ako 1000. To je skoro 8 % nárast zamestnanosti. Obdobne sa vyvíjajú aj náklady na týchto zamestnancov. Tie vzrastú o skoro 170 mil. eur (o 7,5 %). Ak prerátame toto zvýšenie na jedného obyvateľa, zaplatí každý človek na Slovensku (batoľa aj dôchodca) o 30 eur ročne viac daniach a odvodoch na financovanie týchto nových zamestnancov štátneho sektora.

Tento značný nárast sa koná aj napriek tomu, že počet zamestnancov v Slovenskej akadémii vied poklesol o 700. Ak by sa tak nestalo, boli by sme svedkami ešte značne vyššieho nárastu. Medziročne najväčší nárast zaznamená Ministerstvo vnútra, kde vzrástol počet zamestnancov o viac ako 1100 ľudí. Nových ľudí zamestnávala aj Kancelária Najvyššieho súdu (56) a Ministerstvo zdravotníctva (39), práce (35) a spravodlivosti (254).

V roku 2017 taktiež vznikli dve úplne nové organizácie štátnej správy a to: Kancelária Súdnej rady SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Spolu tieto dve organizácie zamestnávajú 216 ľudí a na ich mzdy idú skoro 2 mil. eur.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards