Slovenský jazyk v Číne

Ministestvo školstva každoročne financuje vyučovania v slovenskom jazyku na zahraničných vysokých školách. Konkrétne v roku 2016 išlo na túto aktivitu zo štátneho rozpočtu viac ako 1,5 mil. eur a študenti na 22 zahraničných univerzitách mohli počuť prednášku v slovenskom jazyku.

Slovenský jazyk v Číne

Ministerstvo financuje mzdové a technické zabezpečenie a ubytovanie vyslaného pedagóga. Ten je vyslaný na dobu minimálne jedného roka s možnosťou predĺženia až na maximálne štyri roky. Týchto pedagógov menuje priamo minister školstva, s tým že ich musí schváliť aj zahraničná vysoká škola. Podľa záverečného učtu ministerstva z roku 2015 bol priemerný plat 35 učiteľov a lektorov pôsobiacich v zahraničí 3 686,91 eur.

Na základe zdrojov z verejných financií tak mohli počuť študenti slovensky hovoriaceho pedagóga napr. na Pekinskej univerzite zahraničných štúdií (ročné náklady 79 tis. eur) či na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku (ročné náklady 80 tis. eur) alebo pár kilometrov za hranicami na Inštitúte slavistiky na Viedenskej univerzite (83 tis. eur).

Bližšie informácie o cieľoch a očakávanej pridanej hodnote tohto výdavku ministerstvo nepublikuje. Taktiež nie sú dostupné žiadne informácie o tom, ako sa (a či vôbec) vyhodnocuje pridaná hodnota takto využitých verejných zdrojov.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards