Národné športové centrum

Už sme písali o Športovom centre polície, ktoré malo od Ministerstva vnútra na rok 2015 schválený rozpočet vo výške 1,7 mil. eur. Avšak potom počas daného roka vykonalo 58 rozpočtových opatrení. Výsledkom bolo navýšenie skutočného čerpaného rozpočtu na úroveň 2 512 825 eur. Oficiálnym dôvodom a aj to, čo centrum prekvapilo, boli Letné olympijské hry v Brazílii. Podľa ich vlastných slov z výročnej správy „schválený rozpočet nepokrýval všetky potreby na plnohodnotné zabezpečenie prípravy na účasť na tomto, ale aj iných podujatiach, súvisiacich so športovou prípravou“.

Národné športové centrum

Podobné centrum má však aj Ministerstvo školstva. Nazýva sa Národné športové centrum a má podobné rozpočtovacie postupy ako jeho náprotivok na Ministerstve vnútra. Podľa výročnej správy v roku 2015 schválilo ministerstvo centru rozpočet vo výške 1 mil. eur. Skutočné plnenie rozpočtu však po množstve rozpočetových opatrení dosiahlo výšku 2,2 mil. eur. Pričom skoro celý tento rozdiel navyše išiel na tovary a služby, ktoré vzrástli z 0,6 mil. eur na 1,7 mil. eur. Skutočné výdavky centra sa tak navýšili až o 226 %.

Podľa samotného centra „Hlavným dôvodom tohto kroku bola skutočnosť, aby rozpísaný rozpočet zohľadňoval potreby organizácie pri zabezpečovaní úloh podľa jednotlivých projektov. Zvýšili sa tým výdavky hlavne oblasti cestovných náhrad, nákupu športového materiálu a aj služieb týkajúcich sa športovej prípravy.“

Za zmienku stojí aj fakt, že samotné centrum už malo byť v roku 2010 na základe analýzy šetrenia v rámci Ministerstva školstva zrušené. Dôvodom mala byť duplicitná činnosť na Ministerstve vnútra a Ministerstve obrany, na ktoré mali prejsť úlohy Národného športového centra. Nestalo sa tak. Naopak oproti roku 2010 ešte vzrástli výdavky centra o viac ako 400 tis. eur.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards