Do penzie opäť neskôr (Pravda)

 Radovan Ďurana 11.3.2017 vysvetľoval pre Pravdu, prečo je nevyhnutné zvyšovať vek odchodu do dôchodku na Slovensku

Do penzie opäť neskôr (Pravda)

 Zmena druhá.

Všetci, čo dosiahnu dôchodkový vek v tomto roku, idú do penzie o 76 dní neskôr, teda vo veku 62 rokov a 76 dní. "Takéto predlžovanie v roku 2017 je spôsobené relatívne výrazným zvýšením strednej doby dožitia v referenčných obdobiach, t. j. v rokoch 2009 až 2014. Pre isté okruhy osôb bude platiť aj po roku 2017 znížený dôchodkový vek," vraví Daniela Rodinová z tlačového odboru rezortu práce. Predlžovanie dôchodkového veku sa netýka: poistencov narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.

"V roku 2018 by sa mal predlžovať dôchodkový vek o 63 dní. O koľko sa však bude predlžovať dôchodkový vek, nie je možné spoľahlivo predpovedať viac ako rok dopredu, keďže predlžovanie dôchodkového veku je naviazané na strednú dĺžku života v referenčných obdobiach a referenčnom veku, ktorú vydáva Štatistický úrad SR a v súčasnosti ešte nie sú zverejnené údaje potrebné na určenie úpravy dôchodkového veku na roky 2019 a nasledujúce," uviedla Rodinová.

Podľa analytika INESS Radovana Ďuranu problém nespočíva vo veku odchodu do dôchodku, ale v tom, že dôchodkový systém je zásluhový a platený z odvodov. "Práve zásluhovosť a závislosť od odvodov zo mzdy vyvoláva napätie v rozpočte Sociálnej poisťovne, preto sa musí riešiť – skracovať doba poberania dôchodku. V porovnaní s inými krajinami sme vek odchodu do dôchodku začali posúvať veľmi neskoro. Hoci bola reforma prijatá už v roku 2012, odchod do dôchodku sa začal posúvať až v tomto roku. Mnohé iné krajiny pristúpili k tomuto kroku už pred krízou (ČR), iné tesne po kríze. Dnes má SR, s Maďarskom a s Maltou najnižší vek odchodu do dôchodku v Európe," vraví Ďurana. Ako dodal, posúvanie veku je nevyhnutné pre udržateľnosť verejných fi nancií, keďže doba poberania dôchodku sa stále predlžuje.

Od roku 2003 poberajú dôchodcovia dôchodok takmer o 2 roky dlhšie. Ak sa nemajú zvýšiť odvody pracujúcim, tak sa musí posunúť odchod do dôchodku. Iný názor má však Konfederácia odborových zväzov. "Už v roku 2003, keď bol prijímaný v súčasnosti platný zákon o sociálnom poistení, KOZ SR nesúhlasila s takým razantným zvyšovaním dôchodkového veku, aký bol v tomto zákone prijatý. Pre mužov táto úprava dôchodkového veku znamenala zvýšenie o dva roky, ale pre ženy to bolo zvýšenie o 5 až 9 rokov. Ešte sa neskončilo zvyšovanie dôchodkového veku z roku 2003 (pre niektoré skupiny žien, podľa počtu detí, bude trvať až do roku 2024) a vláda už presadila ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku," uviedla hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Némethová. "Nepovažujeme súčasné zvyšovanie dôchodkového veku za primerané priemernému veku dožitia väčšinovej populácie Slovenska, a najmä zdravotnému stavu obyvateľstva. Podľa predbežných informácií sa k zvýšeniu dôchodkového veku o 76 dní v roku 2017 pridá ďalších 63 dní v roku 2018. To znamená, že za dva roky sa zvýši dôchodkový vek takmer o pol roka. Takýmto zvyšovaním dôchodkového veku sa veľmi rýchlo približujeme úrovni dôchodkového veku v ekonomicky vyspelejších členských štátoch EÚ, ale stále zaostávame v priemernom veku dožitia. Priemerní Slováci žijú o 5 až 7 rokov kratšie ako priemerní Rakúšania, Nemci alebo Taliani. Pritom na Slovensku nemáme také možnosti skoršieho odchodu do dôchodku a za takých výhodných podmienok pre zamestnancov ako v už spomenutých, ekonomicky vyspelejších členských štátoch EÚ. Svedčia o tom štatistiky, podľa ktorých je reálny dôchodkový vek v týchto štátoch nižší ako na Slovensku," povedala.

Dorota Hudecová
Pravda, 11.3.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards