Pozvánka na prednášku: Ľudské konanie a (ne)vyčerpateľné zdroje (Odpady-portal.sk)

Odpady-portal.sk uverejnil 16.1.2017 pozvánku na prednášku Martina Vlachynského o prírodných zdrojov v kaviarni Nervosa

Pozvánka na prednášku: Ľudské konanie a (ne)vyčerpateľné zdroje (Odpady-portal.sk)

 Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk Vás pozývajú na prednášku a neformálnu diskusiu v rámci cyklu EE CLUB.

TÉMA PREDNÁŠKY

Recyklácia, energetická efektívnosť, hierarchia odpadového hospodárstva, obnoviteľné zdroje energie.

Politiky vlád sa už veľa rokov sústreďujú na šetrenie prírodnými zdrojmi, s cieľom zastaviť, alebo spomaliť ich fyzické vyčerpanie.

Sú však prírodné zdroje vyčerpateľné aj ekonomicky? Čo nám naznačujú dejiny ľudského konania a ako by táto skúsenosť mala formovať politiku životného prostredia?

Prednášať bude Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS).

S koreferátom vystúpi Radovan Kazda, šéfredaktor denníkov Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk.

O autorovi:

Martin Vlachynský vyštudoval hospodársku politiku na Masarykovej univerzite v Brne a absolvoval ročné master štúdium zamerané na ekonómiu, manažment a medzinárodné vzťahy na University of Aberdeen.

Po niekoľkoročnom pôsobení v súkromnom sektore nastúpil v roku 2012 ako analytik do inštitútu INESS, kde sa venuje podnikateľskému prostrediu, Európskej únii a energetike.

Ekonomike prírodných zdrojov sa začal venovať už počas štúdia a venoval jej aj svoju diplomovú prácu.

Prírodné zdroje využíva aj ako turista a cyklista, nedá dopustiť na krásy stredného Považia a špeciálne Považského Inovca.

 

 

PRIHLÁŠKA A MIESTO KONANIA

Miesto konania: Reštaurácia a kaviareň NERVOSA, Zámocká 30, Bratislava.

Vstupné: 0 €, vstup je podmienený prihlásením sa prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára a potvrdením účasti z našej strany.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály a bezplatný vstup, bez potvrdenia účasti z našej strany nemôžeme garantovať vstup na podujatie.
Predbežný záujem môžete prejaviť na Facebooku, kde oznámime aj čas zverejnenia prihlášky.
V prípade naplnenia kapacity sály (miest určených pre širšiu verejnosť), usporiadateľ si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany. Účastníci prihlásením zároveň vyjadrujú súhlas s vyhotovením a verejným použitím a zverejnením obrazových a zvukových záznamov z akcie organizátorom a vyjadrujú súhlas s účasťou na takých záznamoch.

PROGRAM

17.15 – 18.00 | REGISTRÁCIA

Registrácia prihlásených a z našej strany potvrdených účastníkov. Odporúčame prísť s časovým predstihom, aby ste si stihli objednať nápoje podľa vlastného výberu, nakoľko počas prednášky nebude obsluha vyrušovať.

18.00 – 18.50 | PREDNÁŠKA

Martin VLACHYNSKÝ, INESS

18.50 – 19.00 | KOREFEÁT

Radovan KAZDA, Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk

19.00 – 19.30 | DISKUSIA

Po skončení programu s vami radi zotrváme v neformálnej diskusii, či spoločenskom posedení na "portálovom pive". V reštaurácii máte možnosť výberu z ponuky výborných jedál.

redakcia
Odpady-portál.sk, 16.1.2017

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards