Pozvánka na prednášku: Ľudské konanie a (ne)vyčerpateľné zdroje (Odpady-portal.sk)

Odpady-portal.sk uverejnil 16.1.2017 pozvánku na prednášku Martina Vlachynského o prírodných zdrojov v kaviarni Nervosa

Pozvánka na prednášku: Ľudské konanie a (ne)vyčerpateľné zdroje (Odpady-portal.sk)

 Odpady-portal.sk a Energie-portal.sk Vás pozývajú na prednášku a neformálnu diskusiu v rámci cyklu EE CLUB.

TÉMA PREDNÁŠKY

Recyklácia, energetická efektívnosť, hierarchia odpadového hospodárstva, obnoviteľné zdroje energie.

Politiky vlád sa už veľa rokov sústreďujú na šetrenie prírodnými zdrojmi, s cieľom zastaviť, alebo spomaliť ich fyzické vyčerpanie.

Sú však prírodné zdroje vyčerpateľné aj ekonomicky? Čo nám naznačujú dejiny ľudského konania a ako by táto skúsenosť mala formovať politiku životného prostredia?

Prednášať bude Martin Vlachynský, analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdií (INESS).

S koreferátom vystúpi Radovan Kazda, šéfredaktor denníkov Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk.

O autorovi:

Martin Vlachynský vyštudoval hospodársku politiku na Masarykovej univerzite v Brne a absolvoval ročné master štúdium zamerané na ekonómiu, manažment a medzinárodné vzťahy na University of Aberdeen.

Po niekoľkoročnom pôsobení v súkromnom sektore nastúpil v roku 2012 ako analytik do inštitútu INESS, kde sa venuje podnikateľskému prostrediu, Európskej únii a energetike.

Ekonomike prírodných zdrojov sa začal venovať už počas štúdia a venoval jej aj svoju diplomovú prácu.

Prírodné zdroje využíva aj ako turista a cyklista, nedá dopustiť na krásy stredného Považia a špeciálne Považského Inovca.

 

 

PRIHLÁŠKA A MIESTO KONANIA

Miesto konania: Reštaurácia a kaviareň NERVOSA, Zámocká 30, Bratislava.

Vstupné: 0 €, vstup je podmienený prihlásením sa prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára a potvrdením účasti z našej strany.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály a bezplatný vstup, bez potvrdenia účasti z našej strany nemôžeme garantovať vstup na podujatie.
Predbežný záujem môžete prejaviť na Facebooku, kde oznámime aj čas zverejnenia prihlášky.
V prípade naplnenia kapacity sály (miest určených pre širšiu verejnosť), usporiadateľ si vyhradzuje právo neakceptovať prihlášku. Akceptovanie alebo zamietnutie prihlášky bude potvrdené zaslaním e-mailu z našej strany. Účastníci prihlásením zároveň vyjadrujú súhlas s vyhotovením a verejným použitím a zverejnením obrazových a zvukových záznamov z akcie organizátorom a vyjadrujú súhlas s účasťou na takých záznamoch.

PROGRAM

17.15 – 18.00 | REGISTRÁCIA

Registrácia prihlásených a z našej strany potvrdených účastníkov. Odporúčame prísť s časovým predstihom, aby ste si stihli objednať nápoje podľa vlastného výberu, nakoľko počas prednášky nebude obsluha vyrušovať.

18.00 – 18.50 | PREDNÁŠKA

Martin VLACHYNSKÝ, INESS

18.50 – 19.00 | KOREFEÁT

Radovan KAZDA, Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk

19.00 – 19.30 | DISKUSIA

Po skončení programu s vami radi zotrváme v neformálnej diskusii, či spoločenskom posedení na "portálovom pive". V reštaurácii máte možnosť výberu z ponuky výborných jedál.

redakcia
Odpady-portál.sk, 16.1.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards