Robert Fico vyzýval k trhaniu faktúr (Energie-portal.sk)

Energie-portal.sk uverejnil 17.2.2017 článok o podanom trestnom oznámení pre podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze vysokých cien energií, kde použil infografiku od INESS

Robert Fico vyzýval k trhaniu faktúr  (Energie-portal.sk)

 Podnetom sa bude zaoberať prokuratúra.

Strana SaS podala ďalšie trestné oznámenie.

Poslanci za stranu Sloboda a Solidarita Jana Kiššová, Karol Galek a Jozef Rajtár podali na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu podnecovania a trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa v kauze vysokých cien energií.

,,Začiatkom roka nadobudla platnosť vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zo septembra minulého roka, čím začali platiť nové ceny energií pre podnikateľov a domácnosti. To znamená, že odberateľ, ktorý od 01. 01. 2017 spotreboval akékoľvek množstvo energie na základe platnej a účinnej zmluvy s dodávateľom, je povinný uhradiť túto spotrebu za právoplatnú cenu," odôvodňujú podanie poslanci.

Zároveň uvádzajú, že predseda vlády SR Robert Fico dňa 23. 01. 2017 na svojom verejnom facebookovom profile informoval, že vysoké faktúry za plyn a elektrickú energiu, ktoré boli odoslané v januári ľuďom na strednom Slovensku, nie sú platné.

K statusu priložil video z jeho tlačovej konferencie so slovami: ,,Prosím, urobte s nimi toto! (demonštratívne roztrhal papier). Čakajte na nové faktúry, ktoré budú vo výške, ktoré zodpovedajú roku 2016."

,,Podľa Trestného zákona, kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky," citujú zákon poslanci s tým, že za podnecovanie sa považuje každý prejav, ktorý je spôsobilý vyvolať u iných osôb náladu alebo vzbudiť rozhodnutie spáchať trestný čin, alebo neplniť dôležitú povinnosť uloženú podľa zákona.

Zákon ďalej hovorí, že verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, prekročí svoju právomoc, potrestá sa odňatím slobody na dva až päť rokov.

,,O prekročenie právomoci ide, ak sa vykoná činnosť patriaca do právomoci iného verejného činiteľa alebo orgánu. Pričom ani dodatočné schválenie konania nadriadeného orgánu alebo vyslovenie súhlasu s takým konaním neznamená beztrestnosť verejného činiteľa," dodávajú.

Liberáli preto žiadajú, aby orgány činné v trestnom konaní začali v tejto veci konať a vyšetrili, či konaním určitých osôb mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov.

,,Rovnako žiadame, aby boli zo strany orgánov činných v trestnom konaní vykonané všetky obvyklé úkony a postupy v záujme zabezpečenia nevyhnutných dôkazov pre trestné konanie, ako aj v záujme objasnenia skutkových okolností potrebných na vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania," uzatvárajú Kiššová, Galek a Rajtár.

redakcia
Energie-portal.sk, 17.2.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards