Akademici budú po novom podnikať (HN)

 Róbert Chovanculiak sa 30.5.2017 vyjadril pre Hospodárske noviny k novému zákonu transformujúcemu Slovenskú akadémiu vied na verejnú výskumnú inštitúciu, čo jej umožní podnikať

Akademici budú po novom podnikať  (HN)

 VÝSKUM

Premena vedeckej inštitúcie prinesie slobodu pri nakladaní s majetkom. SAV pripustila aj zlučovanie ústavov.

Kristína Votrubová

Bratislava – Slovenská akadémia vied bude môcť po novom podnikať. Bude to možné vďaka zákonu o jej transformácii na verejnú výskumnú inštitúciu, ktorý schválila vláda. Tento zákon je v hre už niekoľko rokov a jeho zámerom je zmodernizovať akadémiu. "Otvárať sa bude širšiemu svetu, hlavne podnikateľskému prostrediu," uviedol na tlačovej konferencii minister školstva Peter Plavčan.

Modernizácia fungovania

Vďaka vylepšeniu bude mať SAV nové možnosti na získavanie zdrojov a zmenší sa jej závislosť od štátneho rozpočtu. "Viaceré ústavy majú vybudované kapacity na to, aby skapitalizovali svoje postupy a vynálezy," vyjadril sa pre HN Róbert Chovanculiak, analytik inštitútu INESS. Napríklad Chemický ústav, ktorý má potenciál na výrobu a predaj vzácnych chemických látok. Niektoré z nich vyrába ako jediný na svete. Po novom budú môcť ústavy speňažiť svoje znalosti, no to, či sa im to podarí, bude závisieť od nich. Eva Majková, podpredsedníčka SAV, uviedla, že tento zákon inštitúcii v prvom rade prináša väčšiu slobodu a ekonomickú flexibilitu. "Organizácie doteraz boli rozpočtové a príspevkové so všetkými zväzujúcimi predpismi," povedala. Napríklad predaj budov bol príliš zložitý.

Predaj majetku

S tým súvisí ďalšia zmena. SAV bude môcť po novom nakladať s majetkom, ktorý dnes využíva. Bude ho môcť predať či prenajať a využívať ho tak efektívnejšie. Stanislav Ščepán, vedúci komunikácie SAV, povedal, že je možné, že dôjde aj k zlučovaniu ústavov a vytváraniu väčších celkov. "Predstavitelia viacerých ústavov sa vyjadrili, že po ukončení procesu transformácie a získaní reálnych skúsenosti s fungovaním v novej forme bude táto téma aktuálna," vysvetlil. Zmeny by mohli platiť od 1. júla 2018.

Slovenská akadémia vied v číslach

50 ÚSTAVOV A CENTIER združuje SAV

2 980 VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV zamestnáva

69 MILIÓNOV EUR bol vlani rozpočet SAV

Hodnotenie SAV medzinárodnou akreditačnou komisiou

2 ústavy patria k medzinárodnej špičke, ide o Ústav pomylérov a Ústav etnológie

32 ústavov robí kvalitný výskum, viditeľný na európskej úrovni

18 ústavov realizuje priemerný výskum, má výsledky

5 ústavov robí výskum, ktorý nemá pevný základ, stagnuje

Zdroje (v mil. eur)

2014

58,2 štátny rozpočet

74,6 eurofondy
+ dodatky zo štátneho rozpočtu

8,9 mimorozpočtové zdroje

2015

62,1 štátny rozpočet

64,9 eurofondy
+ dodatky zo štátneho rozpočtu

8,7 mimorozpočtové zdroje

2016

63 štátny rozpočet

2,3 eurofondy
+ dodatky zo štátneho rozpočtu

3,3 mimorozpočtové zdroje

Ústavy, ktoré poberajú z ropočtu najviac (v mil. eur)

4,8 Biomedicínske centrum
2 Ústav experimentálnej fyziky
2 Centrum biológie rastlín a biodiverzity

Ústavy, ktoré poberajú z rozpočtu najmenej (v tis. eur)

192 Slavistický ústav
217 Ústav divadelnej a filmovej vedy
223 Ústav dejín umenia

Mestá, v ktorých SAV sídli

Smolenice Nitra Zvolen Banská Bystrica Košice Mlyňany Bratislava Ivanka pri Dunaji

Prehľad ústavov podľa zamerania

Matematickofyzikálne vedy

Fyzikálny ústav Matematický ústav Ústav experimentálnej fyziky

Technické vedy

Elektrotechnický ústav Ústav geotechniky Ústav informatiky Ústav materiálov a mechaniky strojov Ústav materiálového výskumu Ústav merania Ústav stavebníctva a architektúry

Lekárske vedy

Biomedicínske centrum Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Neurobiologický ústav Neuroimunologický ústav Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Ústav normálnej a patologickej fyziológie Ústav pre výskum srdca

Biologické a chemické vedy

Chemický ústav Ústav anorganickej chémie Ústav molekulárnej biológie Ústav polymérov Ústav zoológie

Poľnohospodárske a veterinárne vedy

Centrum biológie rastlín a biodiverzity Ústav biochémie a genetiky živočíchov Parazitologický ústav Ústav ekológie lesa Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Ústav krajinnej ekológie

Vedy o dejinách

Archeologický ústav Historický ústav Ústav etnológie

Vedy o človeku a spoločnosti

Centrum spoločenských a psychologických vied Ekonomický ústav Filozofický ústav Sociologický ústav Ústav politických vied Ústav štátu a práva Ústav výskumu sociálnej komunikácie

Vedy o kultúre a umení

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slavistický ústav Jána Stanislava Ústav dejín umenia Ústav divadelnej a filmovej vedy Ústav hudobnej vedy Ústav orientalistiky Ústav slovenskej literatúry Ústav svetovej literatúry

Vedy o Zemi a vesmíre

Astronomický ústav Geografický ústav Ústav hydrológie Ústav vied o Zemi

Kristína Votrubová
HN, 30.5.2017

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards