Nová investícia, nové investičné stimuly

„Vláda SR prehodnotí
doterajší a vytvorí funkčný model na podporu prílevu priamych zahraničných
investícií vrátane efektívneho fungovania podporných inštitúcií.“ Takto súčasná
vláda zadefinovala svoju podporu v oblasti prílevu zahraničných investícií
Programovom
vyhlásení vlády na obdobie rokov 2010 – 2014
.

Nová investícia, nové investičné stimuly

Čo si však máme
predstaviť pod pojmom „funkčný model“ sme sa presnejšie z programového
vyhlásenia nedozvedeli. Vieme však, že pri návrhoch pravidiel pre poskytovanie
investičnej pomoci uplatní vláda aj „osvedčené skúsenosti získané pred rokom
2006, keď bol dosiahnutý najefektívnejší rast investícií“. A zrejme tento „funkčný model“ z čias investícií, akými
boli Hyunday-Kia, PSA Peugeot-Citroen alebo Samsung, si vzala za svoj aj
v súčasnom období.

Podiel štátnej pomoci pri vybraných investíciách (%
celkovej investície)

Zdroj: INEKO

V posledných
dňoch slovenské médiá informovali o možnom príchode amerického investora Honeywell
na východné Slovensko, ktorý by mal so sebou priniesť 600 nových pracovných
miest. Podľa zverejnených informácií sa investor rozhoduje medzi Slovenskom
a Poľskom.

Ako potvrdila
pre Hospodárske
noviny
hovorkyňa mesta Prešov Iveta Adamová „investor čaká, či mu štát
odobrí aspoň podobné výhody, aké mu už prisľúbili Poliaci“. Aké výhody Slovensko
bude ochotné firme Honeywell poskytnúť, zatiaľ rezort hospodárstva nezverejnil.

Ak by Slovensko
investíciu získalo aj bez poskytnutých dotácií, spochybnilo by to užitočnosť
niektorých predchádzajúcich stimulov. Je totiž možné, že dotácia bola
v niektorých minulých prípadoch len čerešničkou na torte pre
vyjednávajúceho investora, ktorý bol už pre Slovensko tak či onak rozhodnutý.  Na druhej strane ak by vláda investíciu bez
štátnej podpory nezískala, mohla by stratiť možnosť pochváliť sa
novovytvorenými pracovnými miestami pred voličom.

Ministerstvo tak
asi nebude chcieť riskovať, že o investíciu príde a  je pravdepodobné, že
sa všetci daňoví poplatníci budú opäť raz skladať na vytvorenie nových
pracovných miest. Pritom malí a strední podnikatelia pôsobiaci na
Slovensku budú zvyšovať konkurencieschopnosť prichádzajúceho investora, ktorý
im bude konkurovať minimálne na trhu práce, zo svojich daní.

O nevhodnosti
poskytovania investičných stimulov a o riešení tejto problematiky na
Novom Zélande hovoril profesor
McTigue
, ktorý nedávno navštívil aj Slovensko.

Významným
negatívom investičných stimulov je ich neistá návratnosť. V období
globalizujúceho sa sveta a v prostredí s relatívne rýchlo
migrujúcim kapitálom nemožno takmer o žiadnej investícii hovoriť ako
o dlhodobej. Ak by sme však predsa len prijali tvrdenie, že investičné
stimuly majú určitú schopnosť priťahovať investície, schopnosť udržať investície
v krajine po ich vyčerpaní je nulová. Vzhľadom na obmedzené množstvo
finančných zdrojov by teda vláda mala zvažovať, či ich používať na jednorazové a mnohokrát
krátkodobé
investície
alebo na komplexnú tvorbu vhodného podnikateľského prostredia,
ktoré predstavuje lepší základ pre stabilitu investícií. 

Navyše stimuly
často plynú do odvetví, ktoré nemajú potenciál ďalšieho rozvoja, sú
nerentabilné resp. do odvetví s nízkou pridanou hodnotou. Exemplárnym príkladom,
ktorý spĺňa všetky tri spomínané charakteristiky na Slovensku je podnik Siderit
v Rožňave. Dotovať nerentabilný podnik s odôvodnením zachovania
pracovných miest je neekonomický a nesystémový krok pripomínajúci
hospodárenie mnohých štátnych podnikov z pred roku 1989.  

V programovom vyhlásení vlády sa súčasná vláda zaviazala, že „bude
klásť dôraz na aktívnu politiku získavania zahraničných investícií aj formou
budovania značky „Slovensko“ (branding)...“.Čo však budú pod touto značkou
rozumieť zahraniční investori, ukáže budúcnosť. Bude to krajina s dobrým podnikateľským
prostredím pre každého alebo krajina, ktorá bude „business friendly“ od prípadu
k prípadu a podľa výšky zahraničnej investície?

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards