QE2: dajte radšej každému nezamestnanému v USA 40 000 dolárov

Bob
Murphy prišiel so zaujímavým pohľadom na QE2. Tu je preklad jeho komentára Otázka pre tlačiarov peňazí:

QE2: dajte radšej každému nezamestnanému v USA 40 000 dolárov

QE2: dajte radšej každému nezamestnanému v USA 40 000 dolárov

Toto  myslím vážne, takže ak skutočne viete, o čom
hovoríte - čo je vždy plus - prosím, pomôžte mi. Je  mnoho ekonómov
(ako Paul Krugman ale tiež Scott Sumner  ale aj Tyler Cowen), ktorí si myslia, že
druhé kolo kvantitatívneho uvoľňovania (QE2) môže trochu pomôcť, ale nestačí to
na to, aby sa obnovila plná zamestnanosť.

Ok, Bernanke vytvorí dodatočných 600 mld.
USD, ako sa hovorí, „zo vzduchu“. No pomôžte mi s týmto:

-       
Podľa „bašty pravdy“,
amerického Úradu pre štatistiku práce (Bureau of Labor Statistics),  je počet nezamestnaných
Američanov 14,8 milióna
.

-       
So 600 mld. USD by Bernanke mohol najať každého
nezamestnaného, aby zbieral odpadky, čítal Ezopove bájky sirotám, vymieňal bažantov
atď. za priemerný plat vyšší ako 40 000 USD ročne (bez zdravotného
poistenia).

-       
Ak by teda Bernanke urobil vyššie uvedené, miera
nezamestnanosti by náhle klesla na 0 %, najmä ak by Kongres zrušil federálne
dávky v nezamestnanosti v súvislosti s touto finančnú podporou
od FEDu.

-       
Predpokladám, že Sumner by mohol argumentovať: Ach, ale ak to
ľudia budú vnímať ako jednorazový výbuch inflácie, potom väčšinu nových príjmov
ušetria. Takže agregátny dopyt by sa v skutočnosti nezvýšil natoľko, aby
udržateľným spôsobom vytvoril plnú zamestnanosť.

-       
V poriadku, ale majte na zreteli, že podľa keynesiánstva by
tento hypotetický zlepšovací program FEDu na zmiernenie alebo odstránenie
nezamestnanosti - nazvime ho „Laziness Easing“ (uvoľňovanie lenivosti) nemôže
ničomu ublížiť. Hlavne  ak budeme
predpokladať, že Bernanke sľubuje, že tento experiment už nebude opakovať– keďže
 nechceme, aby momentálne pracujúci
odišli zo zamestnania v nádeji, že na budúci rok sa na tomto programe
zvezú.

-       
Takže čo by Krugman a ďalší predpovedali, že sa stane
v mojom scenári? Že by oficiálna miera nezamestnanosti klesla na 0 %
a potom by vystrelila späť na 9 % alebo blízku hodnotu v priebehu
jedného roka? A že každý by bol dokonale racionálnym agentom popísaným chicagskou
školou ekonómie a títo nezamestnaní pracovníci by si nemysleli: „Možno sa
veci do roka zlepšia, takže považujem za bezpečné minúť niečo z toho
ročného príjmu 40 000 USD.“?

-       
Do tej miery, v akej skutočný keynesiánec so mnou
súhlasí, že táto predpoveď je smiešna – že iste nemôžeme každú jednu osobu
doslova poslať naspäť do práce na celý rok, bez toho aby sme pošťuchli ekonomiku
smerom von zo  zo stavu prepadu
agregátneho dopytu – potom môžeme spolu súhlasiť, že súčasné kvantitatívne
uvoľňovanie FEDu je smiešnym zlyhaním?

(Mimochodom,
Tyler Cowen v jeho obmedzenej chvále druhého kola
kvantitatívneho uvoľňovania uznáva, že existujú
v ekonomike „reálne“ problémy, takže by sa mohol z tejto dilemy
dostať jednoduchšie ako Krugman alebo Sumner). 

Preklad
Stanislav Mošovský

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards