Historky z využívania zdrojov EÚ, časť druhá

Pred dvomi
týždňami sme uverejnili prvú
časť
historiek z využívania zdrojov EÚ, v ktorej sme vybrali
niekoľko z 50 prípadov
neefektívneho míňania
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ, ktoré
zverejnil na svojej stránke nezávislý think-tank Open Europe. Dnes sme pre Vás
spracovali ďalšie štyri z pohľadu efektivity do očí bijúce prípady.

Historky z využívania zdrojov EÚ, časť druhá

8,5 miliardové
nepodarené zlepšenie infraštruktúry na Sicílii

V rokoch 2000 až 2007 miestna správa na Sicílii minula
všetko z 8,5 mld. € poskytnutých z EÚ na financovanie rámcového
programu nazvaného „Agenda 2000“. Tieto peniaze mali Sicílii pomôcť dostihnúť
zvyšok Talianska a Európy. Avšak zo záverečnej správy komisie na
monitorovanie realizácie projektu vyplynulo, že skoro žiadny
z projektových cieľov nebol naplnený.
700 mil. € sa použilo na zlepšenie zásobovania vodou ľudí po celom ostrove, ale
percento rodín s nespoľahlivým zásobovaním vodou v skutočnosti vzrástlo
z 33 % v roku 2000 na  38,7 %
v roku 2008. 400 miliónov Eur bolo minutých na zlepšenie systému čistenia
vody. Avšak podiel obyvateľov, ktorí dostávajú čistú vodu priamo do ich domov
vzrástol zo 43 % na iba 47 % v porovnaní k 75 %-nému priemeru
v Taliansku ako celku.
Ďalších 300 mil. € bolo použitých na zlepšenie triedenia odpadu
a recyklácie. Cieľ EÚ pri recyklácii bol stanovený na 35 %
z celkového odpadu na ostrove, avšak Sicília dosiahla iba 6 %. 230 mil. €
sa minulo na zlepšenie železničnej siete, avšak opravených bolo iba 8 km, čo
vychádza skoro 29 mil. € na kilometer. Napriek nesplneniu projektových cieľov
Sicília môže dostať na rámcový program „Agenda 2007“ ďalších 6,6 mld. Eur,
ktorý vyprší v roku 2013.

5,5 miliónové náreky

5,5 mil. € z Európskeho regionálneho rozvojového fondu
bolo použitých na výstavbu luxusného „Beach City“ na pobreží maďarského
„Benátskeho jazera“ (Venetian Lake) – 45 km západne od Budapešti. Stavba musí
obsahovať umelú piesočnú pláž, nákupné centrum a hotelový komplex na
pobreží jazera vrátane predvádzacích miestností s fontánami, vyhrievané
vnútorné a vonkajšie promenády a most pre peších nazývaný „most
nárekov“ po benátskom dobre známom „Ponte de’ Sospiri“.

2,5 mil. € pre
rakúsky tanečný kočovný súbor súčasného tanca

2,44 miliónmi Eur bol dotovaný v roku 2008 Viedenský
súbor súčasného tanca „danceWEB-Europe“, ktorý cestuje po Európe, stretáva
sa a tancuje s inými súbormi, aby „prispel k rozvoju tanca“.
Projekt podporovaný z EÚ je zameraný na podporu „rozvíjajúcich európskych
choreografov a tanečníkov s cieľom zlepšiť ich pracovné podmienky
a na podporu kultúrnych odlišností v rámci Európy“. Každý rok sa tak
rozdajú štipendiá 50 tanečníkom, ktoré okrem iného im zabezpečujú ubytovanie vo
Viedni zadarmo a individuálne vedenie umeleckými členmi nadácie.

5,25 mil. € za
flotilu limuzín pre členov Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Záznamy Európskeho parlamentu ukazujú, že v roku 2009 podpísal
Európsky parlament kontrakt so spoločnosťou Biribin Limousines v hodnote
5,25 mil. € za prepravu členov Európskeho 
parlamentu okolo Štrasburgu v autách so šoférmi. Spoločnosť
vlastniaca limuzíny na svojej webovej stránke uvádza, že jej šoféri sú držiteľmi
licencie „Grand Remise“, ktorá zahŕňa klauzulu zaručujúcu absolútnu
diskrétnosť. Odhady, ktoré vypracovala Strana zelených, ukazujú, že cestovanie
medzi dvomi sídlami Európskeho parlamentu v Štrasburgu a Bruseli
stojí daňových poplatníkov 200 mil. € ročne a vytvára navyše každý rok
18 884 ton CO2.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards