Cenné papiere štátov PIIGS v portfóliách finančných inštitúcií

Dlhopisy krajín PIIGS
v súčasnosti zažívajú turbulentné obdobie a ich prípadné nesplácanie
by sa bezpochyby negatívne dotklo držiteľov týchto cenných papierov.

Cenné papiere štátov PIIGS v portfóliách finančných inštitúcií

Podľa zverejnených údajov NBS v prvom
polroku roka 2010 vzrástol objem držaných dlhových cenných papierov emitovaných
Gréckom, Maďarskom, Španielskom, Portugalskom, Írskom a Talianskom v slovenskom
bankovom sektore o 0,8 mld. € na úroveň 1,3 mld. €, čo predstavuje
približne 2 %-ný podiel na celkových aktívach bankového sektora.

Percentuálny podiel dlhových cenných papierov týchto krajín
na celkových aktívach fondov DSS je štvornásobne vyšší ako v bankovom
sektore a dosahuje úroveň 8,6 %. Najvýznamnejší 4,5 %-ný podiel spomedzi
týchto krajín majú dlhové cenné papiere emitované Portugalskom. Práve
Portugalsko čelí v súčasnosti podľa neoficiálnych
informácií
tlaku Nemecka, Francúzska a niektorých ďalších štátov
Eurozóny, aby požiadalo o finančnú pomoc z EÚ a MMF.  

Tabuľka č. 1: Podiel investícií do dlhových cenných papierov
vybraných krajín na celkových aktívach v %

Zdroj:
NBS

-Hodnoty
sú v percentách a vyjadrujú podiel dlhových cenných emitovaných
príslušným štátom alebo inštitúciami so sídlom v tomto štáte na celkových
aktívach, resp. NAV ( Net asset value)

-Prázdne bunky v tabuľke znamenajú, že príslušné hodnoty sú
nulové alebo zanedbateľné.

Jedna z možných odpovedí na
otázku, prečo rozhodujúci „hráči“ v EÚ dotlačili Írsko k prijatiu
finančnej pomoci z Eurozóny a MMF a dnes podobný tlak zažíva
Portugalsko, sa môže skrývať práve v nasledujúcom grafe.

Graf: Objem dlhových cenných papierov emitovaných vybranými
krajinami držanými bankovým sektorom Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska a Talianska.

Zdroj: http://www.zerohedge.com/article/global-album-sovereign-insolvency

Ypsilonová
os predstavuje podiel objemu držaných dlhových cenných papierov k HDP veriteľskej
krajiny.

Bankový sektor Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska
a Talianska drží grécke dlhové cenné papiere v celkovej výške 83,3 mld.
€, v prípade Írska je to až 260,2 mld. €. Voči Portugalsku má pohľadávky
vo výške 80,33 mld. €, no neslávnym víťazom tejto „dlhovej súťaže“ sa
s prehľadom stalo Španielsko so záväzkami voči uvedeným bankovým sektorom v celkovom
objeme 365,32 mld. €.

V prípade neschopnosti štátov PIGS (bez Talianska) splácať svoje
záväzky, by sa bankové systémy v krajinách ekonomických lídrov EÚ pravdepodobne
dostali do veľkých problémov. Preto niet divu, že sa ich politickí lídri snažia
všetkými možnými spôsobmi eliminovať toto riziko.

INESS is an independent, non-governmental and non-political civic association. All of our activities are financed by grants, 2% tax allocation, own activities and donations from individuals and legal entities. Thus, our operation, scope and quality of outputs, largely depends on your generosity.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards