Politika nízkych sadzieb je omyl (Finweb)

Juraj Karpiš z INESS sa pre Finweb kritizoval politiku nízkych úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky ako reakcie na krízu. Práve umelo nízke úroky neodrážajúce reálny stav úspor totiž viedli k vzniku krízy a nafúknutiu bublín v rôznych aktívach alebo verejných financiách Grécka. Extrémne nízke úroky len zbytočne predlžujú existenciu zlých investícií alebo nesolventných bánk, ktorých okamžitá likvidácia by zabránila obrovskému plytvaniu kapitálom, ku ktorému dnes dochádza. Manipulácia úrokových sadzieb zároveň zhoršuje možnosť racionálnej ekonomickej kalkulácie súkromného sektora a zvyšuje inštitucionálnu neistotu.

Politika nízkych sadzieb je omyl (Finweb)

Nízke úrokové sadzby nerobia nič iné, iba odsúvajú problémy do budúcnosti, tvrdia analytici.

Juraj Karpiš, analytik INESS

Politika nízkych úrokových sadzieb, ktorou sa centrálna banka snažila riešiť následky finančnej krízy, mylná. Práve umelo nízke úroky neodrážajúce reálny stav úspor totiž viedli k vzniku krízy a nafúknutiu bublín v rôznych aktívach alebo verejných financiách Grécka. Extrémne nízke úroky len zbytočne predlžujú existenciu zlých investícií alebo nesolventných bánk, ktorých okamžitá likvidácia by zabránila obrovskému plytvaniu kapitálom, ku ktorému dnes dochádza. Manipulácia úrokových sadzieb zároveň zhoršuje možnosť racionálnej ekonomickej kalkulácie súkromného sektora a zvyšuje inštitucionálnu neistotu. Pravdepodobne sa teraz zvýšia náklady na správu dlhu.

Ronald Ižip, analytik Trim Broker

Úrokové sadzby sa zvyšujú práve preto, aby bojovali s infláciou. Ich cieľom je spraviť peniaze menej dostupnými a tak znížiť ich množstvo v obehu. Sadzby sú neprirodzene nízke a treba ich zvyšovať. Treba si však uvedomiť, že ich zvyšovanie so sebou prinesie problémy, na ktoré pravdepodobne politici nebudú schopní správne reagovať. Nízke úrokové sadzby nerobia nič iné, iba odsúvajú problémy do budúcnosti. Zvýšenie úrokových sadzieb bude mať minimálny dopad na štátny rozpočet. Po prvé, zvýšenie sadzby o 0,25% nespraví takmer nič a po druhé dlhodobé sadzby to takmer neovplyvní. Dosah zvýšenia sadzieb budú primárne cítiť banky, nie vlády.

Kamil Boros, analytik X-Trade Brokers

Samotné zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bodov nemá potenciál infláciou zahýbať, k tomu je potrebných zvýšení viac. Nakoľko je medziročná inflácia nad cieľovou úrovňou dve percentá už štvrtý mesiac a v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by sa pod ňu mala vrátiť, tak je načasovanie logické. Zvýšenie úrokových sadzieb so sebou prináša aj problémy, keďže si za drahšie budú požičiavať vlády, čo má potenciál ešte viac prehĺbiť dlhovú krízu, a zároveň vzrastú aj splátky dlhu tým subjektom, ktoré ho majú variabilne úročený, čo im ukrojí z prostriedkov disponibilných na spotrebu. Zhodou okolností je najväčšie percento variabilných hypoték rozdaných v periférnych ekonomikách, boj proti vyššej inflácii tak pôjde na úkor vyhrotenia dlhovej krízy.

Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne

K zvýšeniu úrokov vedie Európsku centrálnu banku rast inflácie. Tá sa v eurozóne v marci zvýšila na 2,6 percenta, pričom cieľom je inflácia menšia ako dve percentá. Vyššie úrokové sadzby majú za cieľ obmedziť dopyt a zabrániť, aby inflácia ostala nad úrovňou 2 % aj v horizonte roku či dvoch.

Eva Sadovská, analytička Poštovej banky

Inflačný dvojpercentný cieľ eurozóna nedodržala vo februári už tretí mesiac po sebe, rýchly odhad za marec hovorí o cenovom raste dokonca o 2,6 percenta. No a podobne tomu bude podľa nás ešte nejaký čas. Určitú mieru neistoty totiž vniesla do týchto úvah nepriaznivá situácia v Japonsku. Do konca roka by mohlo prísť minimálne k ešte jednému zvýšeniu hlavnej sadzby ECB a to na 1,50 %.

Vladimír Vaňo, analytik Volksbank Slovensko

V úvodných fázach zvyšovania základnej sadzby ECB je namieste hovoriť skôr o normalizácii základných sadzieb smerom k úrovniam, ktoré sa ešte pred pár rokmi považovali za dno. V prípade centrálnych bánk najmä na rozvíjajúcich sa trhoch sa niekedy uplatňujú aj väčšie jednorazové zmeny. Po začiatku sprísňovania však nemožno vylúčiť, že takýchto zmien bude v horizonte nasledujúcich mesiacov viac, potenciálne aj tri.

Rekordne nízke úroky boli súčasťou boja s dôsledkami najvážnejšej povojnovej globálnej recesie. Zrýchlenie inflácie je jedným z dôvodov, prečo ECB naznačuje, že takéto protikrízové nastavenie menovej politiky viac nie je potrebné.

Zoltán Csiba, analytik Capital Markets

Vysvetlenie zvyšovania sadzieb ECB nám podal už jej prezident prostredníctvom svojich posledných výrokov, v rámci ktorých Trichet upozorňuje na rastúce riziko vyššej inflácie. ECB sa dnešným zvýšením sadzieb snaží dostať zvyšujúcu sa mieru inflácie pod kontrolu. Čo sa týka načasovania, tak na strane ECB stojí skutočnosť o zvyšovaní očakávaného rastu ekonomiky eurozóny, ktorá podľa údajov OECD dosiahne rast 1,7 % v porovnaní s predchádzajúcimi očakávaniami na úrovni 1,5 %. Dôležité bude, či toto zvýšenie bude jednorazové, alebo začiatok vlny zvyšovania sadzieb, od čoho závisí aj vplyv zvýšenia na štátny rozpočet.

Juraj Podracký, analytik J&T Banky

ECB má jasný inflačný mandát, keďže hlavným cieľom monetárnej politiky je zabezpečovať cenovú stabilitu. Z pohľadu tohto cieľa zvyšovanie sadzieb prichádza v správnom čase. ECB za svoju existenciu tento cieľ nádherne naplnila, keďže priemer miery inflácie eurozóny od roku 1999 je tesne pod dvoma percentami.

Andrej Arady, makroekonóm VÚB banky

Zvyšovanie úrokových sadzieb z pohľadu ECB negatívne ovplyvní najmä krajiny, u ktorých stále pretrvávajú výraznejšie hospodárske problémy ako napr. Grécko, Írsko, alebo Portugalsko. Avšak ECB musí posudzovať ekonomiku eurozóny ako celok. V snahe eliminovať negatívne dopady na problémové ekonomiky eurozóny pravdepodobne zachová nekonvenčné opatrenia na podporu likvidity.

Finweb, 7.4. 2011

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards