Nízke úroky v Amerike nevydržia večne (Finweb)

Nákupcom amerických dlhopisov poslednej inštancie by sa mohol stať Fed, napísal vo svojom článku pre Finweb dňa 14.4. 2011 Juraj Karpiš z INESS.

Nízke úroky v Amerike nevydržia večne (Finweb)

Situácia vo verejných financiách USA je vážna. Verejný dlh dosahuje takmer 100% HDP, čo je úroveň, na ktorej bol dlh naposledy v roku 1948 po celosvetovom vojnovom konflikte. Krajina plánuje aj v najbližších rokoch obrovské deficity dosahujúce takmer 10% HDP. Úspory vo verejných financiách v desiatkach miliárd dolárov, o ktorých sa momentálne vedú horlivé spory sú v porovnaní s deficitom za rok 2010 presahujúcim 1,6 bilióna dolárov iba odrobinkami.

„Grécke dimenzie“ verejného dlhu a deficitu USA trh zatiaľ akceptuje pri extrémne nízkych úrokoch. Vyplýva to najmä z vnímania USA ako jedného z najbezpečnejších veriteľov v čase neistoty (USA ešte zatiaľ svoje záväzky splácať v minulosti neodmietlo, ak nepočítame zlatý default v roku 1971) a z faktu, že americký dolár je svetová rezervná mena. Úroky na amerických dlhopisoch sú v súčasnosti na historicky najnižších hodnotách a viac ako polovica dlhopisov je mimo územie USA.

Nemožno však očakávať, že nízke úroky vydržia večne. Ak bude snaha Fedu o zvýšenie inflačných očakávaní úspešná alebo ak dôjde k významnejšiemu ekonomickému oživeniu, možno predpokladať, že úroky na americkom dlhu výrazne narastú. Vzhľadom na fakt, že takmer 50% amerického dlhu drží zahraničie, tento prechod môže byť pomerne rýchly. Nákupy alebo predaje sú totiž postavené na dôvere zahraničných subjektov, ktorá sa môže rýchlo vytratiť. Ak by zahraničie začalo s hromadnými predajmi amerických dlhopisov, malo by to zásadný vplyv na zvýšenie nákladov refinancovania USA a stratu kúpnej sily amerického dolára. Nezáujem o americké dlhopisy v kombinácii s vysokými nákladmi na refinancovanie dlhu môže viesť k problémom USA splácať svoje záväzky.

Vzhľadom na momentálne kroky americkej centrálnej banky je však možné predpokladať, že nákupcom amerických dlhopisov poslednej inštancie by sa stal Fed. Nešlo by preto o klasický, ale o inflačný defalut. Išlo by o zníženie reálnej výšky amerických záväzkov USA radikálnym poklesom kúpnej sily dolára.

Juraj Karpiš

analytik INESS

Finweb, 14.4. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards