Z dividend sa majú platiť zdravotné aj sociálne odvody (Aktuálne.sk)

K návrhu platiť odvody z dividend a podielov na zisku a.s. a s.r.o. sa vyjadril pre Aktuálne.sk dňa 15.4. 2011 Radovan Ďurana z INESS. Ako povedal, odvody sa neplatia z úrokov, a zrušilo sa platenie odvodov z výnosov z prenájmu. Na jednej strane sú teda výnosy z kapitálového majetku oslobodené od odvodov, na druhej strane sa majú dividendy, ktoré sú tiež výnosom z kapitálu, zaťažiť odvodmi. Takýto postup nie je konzistentný.

Akcionári by mali platiť z dividend nielen zdravotné, ale aj sociálne odvody. Počíta s tým návrh daňovo-odvodovej reformy, ktorý ministerstvo financií predostrelo na verejnú diskusiu.

Vláda sa obhajuje tým, že jej ide o zrušenie výnimiek a sprehľadnenie celého systému. Používa ale dvojaký odvodový meter. Nedávno rozhodla, že zdravotné odvody z prenájmu nehnuteľností sa platiť nebudú, neplatia sa napríklad ani odvody z úrokov.

Odvody aj z dividend

Odvody by sa po novom mali platiť aj z dividend a podielov na zisku v akciových spoločnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným.

"Povinnosť platenia odvodov sa zavedie len na dividendy a podiely na zisku, na ktoré sa bude vzťahovať štandardná sadzba zdravotného poistenia a znížená sadzba sociálneho poistenia, najviac však do výšky maximálneho poistného," píše rezort financií v návrhu zmien v daňovo-odvodovom systéme.

Z dividend by sa mali platiť deväťpercentné zdravotné a trinásťpercentné sociálne odvody.

Uvalenie odvodov na dividendy by síce malo platiť od budúceho roka, reálne ale peniaze do štátnej kasy dorazia až v roku 2014. V roku 2014 by akcionári zaplatili odvody z dividend a podielov na zisku za zúčtovacie obdobie roku 2012, ktoré budú vyplatené v roku 2013.

V roku 2014 počíta ministerstvo financií s príjmom do rozpočtu vo výške 15,5 milióna eur.

Dvojaký meter

Analytik upozorňuje, že vláda používa na zodvodnenie kapitálu dvojaký meter.

"Odvody sa neplatia z úrokov, a zrušilo sa platenie odvodov z výnosov z prenájmu. Na jednej strane sú teda výnosy z kapitálového majetku oslobodené od odvodov, na druhej strane sa majú dividendy, ktoré sú tiež výnosom z kapitálu, zaťažiť odvodmi. Takýto postup nie je konzistentný," pripomína analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) Radovan Ďurana.

Ľudia môžu byť podľa Ďuranu demotivovaní investovať do akcií.

Podľa daňového výboru Americkej obchodnej komory môžu odvody z dividend spôsobiť, že časť peňazí zo Slovenska by sa mohlo presmerovať do iných krajín Európskej únie, uviedla komora pre agentúru SITA.

Zdravotné odvody z prenájmu

Platenie odvodov aj z dividend vláda obhajuje tým, že ide predovšetkým o odstránenie výnimiek vďaka čomu sa systém sprehľadní.

Odvody by sa teda mali platiť zo všetkých príjmov.

Od tohto roka sa začali platiť zdravotné odvody z prenájmu. Po pár týždňoch sa ale vláda rozhodla zaradiť spiatočku.

Podľa predsedu parlamentu Richarda Sulíka by síce mal byť každý príjem zaťažený zdravotnými odvodmi, ale tiež na to musí byť prispôsobený celkový daňový a odvodový systém. Ministerstvo práce s neplatením odvodov z prenájmu nesúhlasilo, nepovažuje to za systémové riešenie.

Preč s výnimkami

Minister práce Jozef Mihál si vlani predsavzal, že zruší všetky odvodové výnimky.

Od januára tak Slováci platia odvody aj z odstupného, odchodného či cestovných náhrad. Do vymeriavacieho základu sa už zahŕňajú aj odmeny vyplácané pri pracovných či životných jubileách.

Odvody sa musia platiť aj z príspevku na životné poistenie a účelové sporenie.

Tretí pilier zostane zvýhodnený, ale len čiastočne

Analytička Nadácie F. A. Hayeka Kornélia Kasanická hovorí, že zrušenie odvodových výnimiek prinesie do systému prehľadnosť. "Žiadna výnimka nikdy nie je dobrá. To znamená, že výnimky zneprehľadňujú systém a jedna výnimka vyvoláva druhú," povedala Kasanická.

Stanislava Luppová

Aktuálne.sk, 15.4. 2011

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Our
awards
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards